Digitip – Gidanters digitals per polischs nairs

La primavaira s'approximescha ed uschia cumenza er la stagiun da las flurs. Ma tge far sch'ins ha nagin polesch verd? Il mund digital porscha differents gidanters.

Flurs fan anc pli bella la primavaira.
Legenda da maletgs: Flurs fan anc pli bella la primavaira. Pixabay

Applicaziuns che regordan ch'ins sto bagnar pon per exempel evitar che las plantas ston patir said. U ch'i dat applicaziuns che dattan tips e trics per semnar. In exempel fiss «Der Gemüsegärtner». Questas applicaziuns pretendan dentant ina tscherta savida davart las plantas.

«Koubachi» – per quels cun il polesch nair

Per tut quels che san dentant gnanc quantas giadas ch'ins stuess insumma bagnar, è l'applicaziun «Koubachi» in stupent gidanter. A quella ston ins mo inditgar, tge planta ch'ins ha. Lura trametta ella messadis, cura che la planta dovra aua u cura ch'ins sto fertilisar. Las infurmaziuns generescha il sistem or da la sort da la planta, la stagiun ed il lieu geografic.

E quai èn er ils facturs impurtants, ha ina collavuratura da «Calonder Blumen» ditg. Dentant possia er la temperatura en l'abitaziun u l'umiditad avair in'influenza sin la planta. Perquai èsi impurtant da betg sa fidar cumplettamain sin l'applicaziun, mabain da mirar, tge signals che la planta dat.

Adatg: Las infurmaziuns èn però per plantas en l'abitaziun.

Tge signal munta tge?

In signal po per exempel esser che la planta crescha fitg spert en l'autezza. Lura ha ella ina mancanza da glisch. In'auter signal pon esser sche las feglias vegnan melnas. Quai vul dir ch'ins ha da memia bler'aua. Infurmaziuns tar tge signals che munta tge chattan ins savens en la rait. Sch'ins è però malsegir, dumondan ins meglier in flurist u in ortulan.

Autur/a: Nora Baltermia