Digitip – La tasta «emblidada»

Ils «shortcuts», pia las cumbinaziuns da tastas cun autras, duain render pli effizienta la lavur al computer. Las emprimas e pli enconuschentas èn [CTRL]+C e [CTRL]+V per copiar ed implementar text ed objects. Quasi en emblidonza è ida la tasta da «Windows»...

tasta da windows sin la tastatura
Legenda da maletgs: La tasta «emblidada» cun funcziuns spezialas che gidan. RTR, Ursin Cadisch

Lavurar cun la tastatura sa chapescha, cura ch'ins fa in text. I gida però era en la lavur cun il sistem insumma, per exempel en il Windows ch'è il sistem il pli derasà en Svizra (~80% dals computers). 

I na fa però betg mo pli sperta la lavur. I gida era sche la mieur avess da disdir, u tar handicaps cun la motorica fina.

 • [WIN] = avra il menu da START

 • [WIN]+D = minimescha las fanestras e mussa Desktop

 • [WIN]+E = avra windows explorer cun structura ordinaturs

 • [WIN]+L = blocchescha il sistem (dovra suenter pled clav)

 • [WIN]+[?] u [?] = plazzescha fanestra activa a l'ur

 • [WIN]+[?] u [?] = max- / minimescha fanestra activa

 • [WIN]+[F] = mussa il dialog da tschertga

 • [WIN]+U = mussa menu per sustegn tar hanicap

Per diever pli spezial datti era las suandontas

 • [WIN]+R = avra la fanestra per execuir cumonds directs

 • [WIN]+P = mussa menu da projectur

 • [WIN]+[cifra] = lantschescha il program ch'è en posiziun [cifra] sin il trav da tasks

 • [WIN]+[TAB] = mussa la versiun 3D dal Task Manager (navigabel cun ils paliats)

I n'è betg d'emprender ordadora la cumbinaziun ;-)

Questa memoriseschan ins automatic, pli savens ch'ins dovra ella, e pli tgunsch ch'ins sa regorda e po spargnar temp.
Però sinsur, tgeninas ch'i dat tut, vegnan ins mo cun las tschertgar.

Dapli cumbinaziuns – era dad autras tastas cun autras – datti en il menu d'agid da voss computer. Simplamain tschertgar «shortcuts». Tut tenor, tge che Vus faschais il pli savens e regular cun voss computer, èn autras cumbinaziuns adattadas.

Autur/a: RTR/uca