Digitip – nagin'idea tge regalar?

Saja quai in anniversari, di da naschientscha u - sco proximamain - il di da mamma. Betg adina èsi uschè simpel da chattar in regal adattà.

In regalin per tuts e mintgin.
Legenda da maletgs: In regalin per tuts e mintgin. Pixabay

Cun l'agid da Ohphoria vegn la tschertga in pau pli simpla. Là pon ins inditgar per tgi che quest regal duai esser, quant ch'ins è pront da pajar ed enfin cura ch'ins dovra quel.

Ils tips dattan lura persunas realas, naginas maschinas u computers. Ohphoria datti sco app, dentant be per Android.