Il cumpliment

Cumpliments èn bels pleds cun grond effect. Adina puspè entaup'ins glieud ch'avess merità tals pleds: la vendidra dal Volg che serva adina cun in surrir, l'amia che gida en il perchasa, il vischin che dat da magliar al giat u simplamain insatgi che merita daditg in cumpliment che fa bain al cor.

Il cumpliment
Legenda da maletgs: Il cumpliment RTR

Il cumpliment da quest'emna va a S-Chanf a Carin Camichel. Sia mamma Maria ha telefonà ed engrazia en il num dad ella, il bab e las soras da Carin per tut quei ch'ella fa per els.

Faschai er part!

Er sch'els consistan mo d'in pèr pleds, vegnan cumpliments savens a la curta. RTR rimna e surdat quests cumpliments e gida uschia da dar enavos insatge a la glieud ch'ans embellescha mintga di la vita.
Audituras ed auditurs pon annunziar a RTR lur cumpliment. Mintga gievgia decida la moderaziun tgenin che vegn resguardà. La moderatura registrescha lura in curt discurs cun la persuna che fa il cumpliment ed il venderdi telefonescha ella a la persuna che survegn il cumpliment.