Il cumpliment

Cumpliments èn bels pleds cun grond effect. Adina puspè entaup'ins glieud ch'avess merità tals pleds: la vendidra dal Volg che serva adina cun in surrir, l'amia che gida en il perchasa, il vischin che dat da magliar al giat u simplamain insatgi che merita daditg in cumpliment che fa bain al cor.

Fluras cun scrittira far in cumpliment ad insatgi.
Legenda da maletgs: RTR gida – per che cumpliments na vegnian betg a la curta. RTR

Quest'emna survegn Anny Caflisch da Fuldera in cumpliment. Quel vegn da Flavia Salvett, sias duas soras e las trais Zeninas Salomé, Fabiana ed Amanda. La nonna saja adina ina chara, ed ella saja er adina denturn sch'i fetschia da basegn.

Faschai er Vus part!

Er sch'els consistan mo d'in pèr pleds, vegnan cumpliments savens a la curta. RTR rimna e surdat quests cumpliments e gida uschia da dar enavos insatge a la glieud ch'ans embellescha mintga di la vita. Audituras ed auditurs pon annunziar a RTR lur cumpliment.
Mintga gievgia decida la moderaziun tgenin che vegn resguardà. La moderatura registrescha lura in curt discurs cun la persuna che fa il cumpliment ed il venderdi telefonescha ella a la persuna che survegn il cumpliment.

Autur/a: RTR