Il cumpliment

Cumpliments èn bels pleds cun grond effect. Adina puspè entaup'ins glieud ch'avessan merità tals pleds: la vendidra dal Volg che serva adina cun in surrir, l'amia che gida en il perchasa, il vischin che dat da magliar al giat u simplamain insatgi che merita daditg in cumpliment che fa bain al cor.

Fluras cun scrittar far in cumpliment ad insatgi?
Legenda da maletgs: Geabain, quai è nov: Il cumpliment RTR

Il cumpliment dad oz va dal chor maschadà Rueun-Siat ad Alfons Bearth da Rabius/Turitg. Maria Cavelti engrazia en num dal chor maschadà per il nunstanclentaivel engaschi dad Alfons Bearth durant il musical «Adia Surselva – Hello New York». Sco gia tar ils auters trais musicals è Alfons stà responsabels per la tecnica e per il tun ed ha sustegnì il chor cun gronda pazienza e ferma gnerva durant in temps intensiv. Senza el e ses gidanters na fissi betg stà il medem.

Ma era sch'els consistan mo d'in pèr pleds, vegnan cumpliments savens a la curta. RTR rimna e surdat quests cumpliments e gida uschia da dar enavos insatge a la glieud ch'ans embellescha mintga di la vita.

Audituras ed auditurs pon annunziar ad RTR lur cumpliment. Mintga gievgia decida la moderaziun tgenin che vegn resguardà. La moderatura registrescha lura in curt discurs cun la persuna che fa il cumpliment ed il venderdi telefonescha ella a la persuna che survegn il cumpliment.