Il cumpliment

Cumpliments èn bels pleds cun grond effect. Adina puspè entaup'ins glieud ch'avessan merità tals pleds: la vendidra dal Volg che serva adina cun in surrir, l'amia che gida en il perchasa, il vischin che dat da magliar al giat u simplamain insatgi che merita daditg in cumpliment che fa bain al cor.

Fluras cun scrittar far in cumpliment ad insatgi?
Legenda da maletgs: Geabain, quai è nov: Il cumpliment RTR

Quest emna survegn Paula Casutt da Falera in cumpliment, numnadamain da sia mamma Elsa Vincenz. Lezza fa tras las undas dal Radio Rumantsch in grond cumpliment per la festa la fin d'emna passada. Plinavant engrazia ella per tut il prestà. La mamma giavischa a la figlia tut il bun e vinavant in bel viadi da vita.

Faschai era part!

Ma era sch'els consistan mo d'in pèr pleds vegnan cumpliments savens a la curta. RTR rimna e surdat quests cumpliments e gida uschia da dar enavos insatge a la glieud ch'ans embellescha mintga di la vita.

Audituras ed auditurs pon annunziar ad RTR lur cumpliment. Mintga gievgia decida la moderaziun tgenin che vegn resguardà. La moderatura registrescha lura in curt discurs cun la persuna che fa il cumpliment ed il venderdi telefonescha ella a la persuna che survegn il cumpliment.