Suvlaki, Gyros e Capretta – «Tarte tatin» da cicoria

En Belgia vegn cultivà bler cicoria. Uschia ha ella er survegnì il num salata belgia. En Belgia dovr'ins la cicoria sco verdura u salata.

Suvlaki, Gyros e Capretta
Legenda da maletgs: Suvlaki, Gyros e Capretta. RTR

Marie Rose Deflorin-Van Eetvelde da la Belgia preschenta il recept per Tarte tatin, ina spaisa dultscha cun cicoria ch'ins po mangiar chaud u fraid tar in menu u er sulet sco lunch. Tarte tatin è ina petta che sumeglia in zic ad ina barbalada/rasada. Da coier è la pasta dentant suren. Ella vegn vulvida pir a la fin.

Autur/a: Marionna Lombriser