Cuira: Scumond da metter peschs en il lajet sin il Rosenhügel

Tabla da scumond sin il Rosenhügel.
Legenda da maletgs: Tabla da scumond sin il Rosenhügel. RTR, M. Decurtins

Dapi curt temp stat sper il lajet sin il Rosenhügel ina tabla ch'infurmescha davart il scumond da metter peschs en l'aua. Exact, ch'igl è scumandà da pestgar è anc cler, ma ch'i nè betg lubì da metter en peschs è in scumond in pau pli exotic. Dentant ha quai in motiv: en il passà hai dà che peschs èn vegnids relaschads en quest puz er peschs medemamain exotics. Pertge n'èn quels betg giavischads?

Autur/a: RTR/dh