Engiadina: Project laina lunara

Project cun laina lunara augmenta vendita da schember

God sin l’Alp Sguareda a Segl.
Legenda da maletgs: God sin l’Alp Sguareda a Segl. MAD

«God» sa numna il project dals uffizis forestals in Engiadin'Ota che exista uss dapi 5 onns. Cun quai che la dumonda per lain da schember era ida enavos marcantamain, han ils selviculturs stgaffì ina nova purschida cun laina lunara.

Il chalender lunar dicta las datas per smerscher las plantas da schember, laresch e pin per il project «God» in Engiadin'Ota.

La glina è decisiva
Durant ils mais cun in «r» a la fin – numnadamain: settember, october, november e december smerschan ils uffizis forestals las plantas da schember, laresch e pin be durant dis ch'èn definids tenor il chalender lunar.

Mintga tagl vegn documentà e la laina marcada cun codes che inditgeschan nua e cura che la planta è vegnida smersa. Cun quest project han ils uffizis forestals d'Engiadin'Ota savì porscher maun a la dumonda da martgà ch'è naschida en emprima lingia tar ils architects da projects pli luxurius.

Schember è puspè en moda
Surtut il lain da schember s'ha sviluppà ils ultims onns puspè ad in material che vegn duvrà savens tar la construcziun da chasas. Sin giavisch da plirs architects elavura la Resgia da S-chanf perquai surtut las plantas en assas lungas da fin 10 meters lunghezza.

450 francs per in meter cubic schember
Il pretsch da vendita da la laina lunara è era pli aut. Per 1 m3 vala actualmain in pretsch da fin 450 francs. L'idea da vender laina lunara che na sa mida e lavura betg pli grond suenter l'elavuraziun ha dad ina vart purtà ina nova purschida, da l'autra ha il project er unì ils uffizis forestals in Engiadin'Ota da collavurar pli stretg ensemen.

Il project GOD è uss nominà per il premi internaziunal da guauds da protecziun Helvetia. La premiaziun ha lieu ils 22 da schaner 2016 a Bulsaun en il Tirol dal sid.

Autur/a: RTR/dh