Glion: Curs da midar rodas per dunnas

Igl atun stat davant porta e l'enviern n'è betg pli lunsch davent. Il dretg temp per controllar l'auto e sa preparar per problems pussaivels durant il temp fraid. In garaschist a Glion ha perquai organisà in curs da pannas, in curs mo per dunnas.

Um avant in auto che declera co ins sto metter si chadainas da naiv.
Legenda da maletgs: Uschè vegnan montadas las chadainas da naiv. RTR, C. Albin

Igl auto, per inqual ina religiun, per auters simplamain in vehichel per ir davent a tar b. En mintga cas è igl auto ina domena dal um. Midar rodas, mesirar la pressiun da las rodas, mesirar igl ieli, colliar endretg duas battarias ... chaussas che umens san far, nagina discussiun! E sche dunnas han ina giada in problem cun l'auto, per exempel il classicher «metter si chadainas» ... dumondan ellas in um per agid ... quai era ina giada.

Chadainas da naiv e mesirar ieli
Il garaschist Aldo Beeli ha organisà in curs mo per dunnas, per s'infurmar tge ch'i saja da far en cas d'ina panna. Sin 5 posts han ils collavuraturs dad Aldo Beeli declerà a las rodund 50 dunnas ch'èn vegnidas al curs, co midar rodas, co mesirar igl ieli ni co colliar endretg duas battarias. Las dunnas n'han betg mo dastgà mirar co tut quai vegn fatg, ellas han era sezzas dastgà empruvar.

Autur/a: RTR/ca