Istorgia da success persistenta: 15 onns bons a Mustér

Dapi 15 onns dat lUniun da commerci e professiun Mustér e contuorn (UCP) ora bons che pon vegnir duvrads tar ses commembers. Ina purschida che vegn appreziada tant da las fatschentas sco er da la populaziun.

Curdin Cajacob, cassier da l'Uniun da commerci e professiun Mustér e contuorn.
Legenda da maletgs: Curdin Cajacob, cassier da l'Uniun da commerci e professiun Mustér e contuorn. RTR, GION HOSANG

Per 25'000 fin 30000 francs vegnan vendids mintg'onn bons da lUniun da commerci e professiun Mustér e contuorn (UCP). Sco il cassier e responsabel per ils bons Curdin Cajacob di, saja quella summa ils ultims onns constanta e quai mussia chils bons sajan in success.


Quai che tira è palpiri

Avant intgins onns hajan ins fatg ponderaziuns da midar da bons da palpiri sin bons en furma dina carta da banca. Quella idea saja vegnida sbittada, declera Curdin Cajacob. Per lina vesia in bon da palpiri ora meglier per dar sco regal e per lautra saja quai er pli bunmartgà.
Latiers vegnia, che mintga commember stuess avair la pussaivladad tecnica da prender encunter ils bons electronics.


Rimnar puncts per animar da cumprar tar il commerzi local

Ussa saja il tema dad ina carta puspè sin maisa. Quella na duai tenor Curdin Cajacob betg remplazzar ils bons. I duai dar in product supplementar. Ina carta per rimnar puncts sco quai chils detaglists gronds han.
Tgi che cumpria en il commerzi local survegnia puncts ed ord quels dettia quai per exempel in rabat ubain la pussaivladad da cumprar insatge chins po cumprar be cun quests puncts, di Curdin Cajacob. Ma quai saja uss anc be in'idea. I dovria anc bleras ponderaziuns e discussiuns fin chin tal product vegnia introducì, sche insumma.


Ils bons da l'UCP

Lidea dals bons è, che las fatschentas indigenas vegnian resguardadas empè da far cumissiuns ordaifer. Uschia restian ils daners tar il commerzi local. Perquai vegnian ils bons er appreziads dals commembers da lUniun da commerci e professiun Mustér e contuorn UCP.

Autur/a: Gion Hosang