Laax: Patrizia Cadruvi – App per cuschinar

Persuna che cuschina cun in cudesch da cuschinar electronic.
Legenda da maletgs: Cuschinar cun iPad en scola a Laax. RTR, C. ALBIN

Emprender da cuschinar cun in cudesch rumantsch è pir pussaivel dapi in pèr emnas. Patricia Cadruvi, scolasta da cuschinar a Laax, ha scrit en ses temp liber in cudesch da cuschinar per ses scolars. Ella na vuleva betg pli duvrar ils meds tudestgs existents ed era promover il rumantsch en cuschina. Cunquai che la scola a Laax promova meds d'instrucziun electronics, ha ella gist fatg quai sin in iPad. Al cudesch da cuschinar electronic ha ella dà num «mintgin_cuschin».

Autur/a: RTR