Movis: In saut cun tuttas generaziuns

120 sautunzas e sautunzs en 11 gruppas èn da vesair quest onn a las producziuns finalas da la gruppa da saut Movis.

La gruppa Movis - saut per giuven e vegl
Legenda da maletgs: La gruppa Movis - saut per giuven e vegl RTR, Gion Hosang

Tranter auter datti in saut nua che 10 giuvnas e 13 creschidas da tut las generaziuns sa preschentan. Ils dus pli vegls en la gruppa èn Marili Gadola (84) e Pius Bundi (90). Omadus han plaschair da sa preschentar cun las giuvnas. «Jau vi mussar ch'ins duai era esser movibel cura ch'ins è in pau pli vegl», declera Marili Gadola. Sin la dumonda sch'igl è stà grev d'emprender il saut manegia Pius Bundi cun in rir: «Sche la glieud è cuntenta cun quai ch'ins producescha, lura è quai nagin problem.» Era las giuvnas han plaschair. I saja ina giada insatge auter da sautar cun persunas pli veglias ed i saja era legher cun els.

Preschentaziuns:

venderdiils 07-04-2017a las 20:00 uras
sondails 08-04-2017a las 20:00 uras
dumengiails 09-04-2017a las 14:00 uras

Autur/a: RTR, Gion Hosang