Papetaria libraria Andrea: Ina chaussa dal cor

Dacurt ha la papetaria Hosang a Mustér midà chasa. Ella è uss en l'anteriur local da la drogaria e Boutique Fry amez il vitg. Andrea Hosang ha surpiglià la fatschenta da ses geniturs Placi ed Erna Hosang.

Andrea Hosang la possessura nova.
Legenda da maletgs: Andrea Hosang la possessura nova. RTR, Hubert Giger

Ella enconuscha la lavur

Andrea Hosang (34 onns) ha gia fatg il segund emprendissadi tar ils geniturs. L'emprim ha ella fatg sco disponenta tar la Viafier retica. E dapi 2010 ha ella lavurà en mesa plazza en la papetaria Hosang ed en mesa plazza tar l'administraziun communala da la vischnanca da Mustér. Perquai enconuschia ella la lavur ed era la clientella, ed ella sappia tge che vegnia spetgà. Mo ì saja insatge auter da manar la fatschenta. In avantatg saja dentant ch'ella haja gì contabilitad en il segund emprendissadi e quai dovria ella uss, di Andrea Hosang.

Ina chaussa dal cor

Ella saja era sa decidida da surpigliar la fatschenta perquai ch'in vitg sco Mustér ubain ina regiun dovria ina papetaria, saja quai per vender urden da biros u da scola. Ed ì saja era ina chaussa dal cor perquai ch'ella n'haja betg vulì mirar co la stizun vegnia serrada. Ils geniturs han manà quella 18 onns, il bab saja en vegliadetgna da pensiun. Ella possia uss profitar da la savida dals geniturs; ed els sa gidian enavant en fatschenta. Trais persunas tanschian, sulet ina fiss memia pac.

Buns clients da fatschentas

La papetaria libraria Andrea venda tranter auter urden da biros e da scola, urden da zambregiar ubain cudeschs rumantschs e tudestgs. Els hajan era buns clients da fatschenta en la Cadi. Per ella saja quai impurtant da sa dar giu cun la clientella. Quai saja era in motiv ch'ella è vul lavurar 100% per ch'ins sentia tge che vegn dumandà e giavischà. La finamira è da cuntentar la clientella per ch'ì na vegnia betg empustà tut en l'internet ubain cumprà en autras stizuns. Tar ella possian ils clients era empustar spert l'urden. Ella veglia dar paisa a la cussegliaziun per mantegnair ils clients veders e gudagnar novs.
La stizun è averta sis dis l'emna da glindesdi fin sonda.

Autur/a: Hubert Giger