Pass da vacanzas Alvra duai cuntinuar

Ditg han las otg mammas chorganiseschan il pass da vacanzas per ils uffants da la Val dAlvra tschertgà successuras, ma senza success. Ad inoccurrenza dinfurmaziun organisada dal Parc Ela èn trais mammas da Lantsch ussa sa mussadas prontas, d'organisar il pass da vacanzas da lauter onn.

il cudeschet cun las occurrenzas dal passa da vacanzas 2018
Legenda da maletgs: Sch'i vegn er a dar l'onn proxim in cudesschet cun tut las occurrenzas dal pass da vacanzas n'è anc betg cler. RTR, Federico Belotti

Ussa vulan las trais mammas da Lantsch tschertgar anc ulteriuras persunas che gidan ad organisar las occurrenzas dal pass da vacanzas da lauter onn. Sustegn survegnan ellas era da luniun Parc Ela. «Schi dat chaussas che nus pudain gidar, per exempel chaussas administrativas, alura essans nus averts per collavurar cun las organisaturas dal pass da vacanzas», ha ditg Otmar Graf dal Parc Ela. Sustegnidas vegnan las novas organisaturas dal pass da vacanzas lemprim onn anc dintginas dunnas da lanteriur comité dorganisaziun.

Autur/a: Federico Belotti