Sumvitg: Nova gruppa da teater fa teater en il teater

«Tut mo teater», uschia sa numna l'emprim toc che la nova Gruppa da teater Sumvitg preschenta al public.

La gruppa da teater durant in'emprova
Legenda da maletgs: La gruppa da teater durant in'emprova RTR, Gion Hosang

A Sumvitg è vegnida fundada ina nova gruppa da teater. Venderdi, ils 23 da mars 2017 sa preschenta ella per l'emprima giada, e quai cun la cumedia «Tut mo teater» da l'autur Arno Boas. En il toc vai per ina gruppa da teater che po festivar il giubileum da 10 onns e vul per quest intent preschentar in toc. Quel è dentant ì a perder, uschia che las turbulenzas cumenzan. Era suenter avair chattà in toc, na datti betg pli paucas turbulenzas.

Mintga dus onns in teater

L'idea da fundar ina gruppa da teater a Sumvitg è naschida entras il teater che l'Uniun da dunnas ha mussà avant trais onns. Las persunas cumpigliadas lezza giada han gì gust e tschaffen da far vinavant teater ed uschè è vegnida fundada in'uniun, declera il president Flurin Candinas. La gruppa dumbra 25 commembras e commembers da differentas vegliadetgnas. Tenor el ha la gruppa anc potenzial da crescher, interessents sajan bainvegnids. Tenor Flurin Candinas èsi previs da far mintg'auter onn teater, e quai il pli probabel cumedias.