Zernez: Rinforzar la cuminanza cun occurrenza cuminaivla

La musica da Zernez vi da sunar.
Legenda da maletgs: La musica da Zernez. RTR, A. CAPREZ

«Rier a Zernez» datti gia la quarta giada e duai er quest onn procurar per ina sairada da divertiment cun differentas preschentaziuns da societads da Zernez e conturns. Cumenzà aveva l'istorgia da «Rier a Zernez» cun il giubileum dal club da hockey da Zernez ch'aveva festegià ses 40avel onn d'existenza il 2011. Ma betg be il rir stat en il focus da l'occurrenza, mabain er in concert da la musica da Zernez, ina preschentaziun da la musica da giuvenils La Plaiv ed ina curta show da la gimnastas da Zernez. Divertiment duain ils dus cumediants «Voll Parat» da l'Appenzell procurar e suenter in bal cun la band «Servus aus Tirol».

Autur/a: RTR/td