Episodas 911-915

Dalunsch datiers

Purtret da Pirmina Caflisch.
Legenda da maletgs: Pirmina Caflisch. RTR

Paula e Remo? In perin? «Quai na vegn bain betg ad esser», pensa Ernesta. Ma forsa schont? Paula, la sora d'Ernesta, aveva gì ina affera zuppada cun Remo Casty 'tanti anni fa'. Da lezzas uras aveva Remo refusà Paula. In grond drama. Ed uss? Tadlai sez

Reschia: Michel Decurtins

Autur/a: md