Proximamain en il radio

  • 16.12.2018 08:06

    Altruissem effectiv – donar cun il tscharvè

    16.12.2018 08:06

    Cura ch'i va encunter Nadal han las organisaziuns d'agid conjunctura auta. Ellas animeschan mordio da far donaziuns ed han, quai mussan las cifras, grond success.

Emissiuns gia emessas