50 onns Scol’auta da teologia Cuira

La Scol'auta da teologia da Cuira è ina instituziun impurtanta per la pastoraziun. Oz studegian ca. 60 persunas teologia en l'anteriur seminari da S. Gliezi. Il dumber saja bain relativamain pitschen, ma stabil, di il rectur Christian Cebulj. Oz è la Scol'auta da teologia sin buna via, renconuschida e stimada, ma quai n'è betg adina stà uschia. L'onn 2000 han ins temì da stuair serrar la scola. En Vita e cretta datti d'udir dapli da la crisa, da l'istorgia e dal success da la Scol'auta da teologia ch'è vegnida fundada l'onn 1968.

Contribuziuns

  • Pled sin via dad Armin Cavelti

Redacziun: Gabriela Desax