Augustinus – confessiuns d’in «Don Juan» che ha chattà Dieu

Augustinus è in sontg che n'ha ditg betg manà ina vita da sontg. El era professer da retorica e plitost in «Don Juan» dal tard imperi roman che ha giudì tut quai che la vita purscheva. Suenter sia conversiun è el daventà uvestg da Hippo en l'Africa dal Nord, ha scrit divers cudeschs ed ha influenzà cun ses patratgs fermamain la baselgia.

Augustinus era persvas ch'ins possia esser ventiraivels gia sin quest mund, sch'ins chattia Dieu. En ses cudesch renumà «Confessiones» descriva el d'ina vart, co ch'ins ha da s'imaginar quella ventira. Da l'autra vart discurra el da sia vita avant avair chattà Dieu.

Iso Camartin raquinta en Vita e Cretta dapli da questa persunalitad, che n'ha mai smess d'esser sensuala.

Contribuziuns

  • Pled sin via da Lisa Schmidt-Candinas

  • Forum «Augustinus» dal 2007

Redacziun: Maria Victoria Haas