Davent cun las cruschs

Simbols religius chaschunan dispitas. Ussa vegn era la crusch sut squitsch. Sto il crucifix svanir ord las stanzas da scola? Disturba ina crusch in nuncartent u ina persuna d'autra confessiun? Èsi da demontar las cruschs sin noss culms e stuain nus schizunt remplazzar la bandiera svizra? Blers èn da l'idea ch'ina crusch saja in simbol tipicamain cristian. La crusch è dentant in segn universal e sco simbol pli vegl che la religiun cristiana. La crusch è ina sort cumpass che mussa ensi, envi, ennà ed engiu ed entaifer quellas quatter dimensiun sa splega tut la vita.

En questa emissiun sa tracti da parts d'in Forum da p. Clau Lombriser barmier.

Autur/a: Gabriela Desax