Il model 1+1+x a l'exempel concret dal Partenz

Ina plaiv che ha fatg lavur da piunier cun il model da l'instrucziun religiusa 1+1+x è la plaiv Partenz Dador e Central. Gia cura che l'instrucziun religiusa sin il stgalim superiur ha cumenzà cun il model d'ina lecziun religiun ed ina lecziun etica han Lars Gschwend e sia dunna cumenzà da porscher insatge «religius» ordaifer il temp da scola, e quai cun bun resun. Cun il nov onn da scola datti er en la scola primara be pli ina lecziun religiun, uschia ch'igl è era dumandà sin quest stgalim ina purschida supplementara en il temp liber.

Nus preschentain la lavur da giuventetga da la plaiv Partenz Dador e Central che pudess er esser ina pussaivladad per autras plaivs grischunas.

Redacziun: Hugo Schär