Ils ateists èn da return

Tge è in ateist, tge in agnosticher?
I sa tracta da ponderaziuns che pader Clau Lombriser aveva fatg en in'emissiun dal «Forum». Èn ateists persunas nuncartentas u da quellas che snegan schizunt Dieu? Stat la cardientscha en cuntradicziun cun la sauna raschun? Dumondas e respostas da pader Clau Lombriser datti d'udir en l'emissiun da «Vita e cretta».

Redacziun: Gabriela Desax