La buna mort

Igl è in pau paradox: La mort è in tabu en nossa societad. E tuttina dat la dumonda co murir adina puspè da discutar, er tranter medis ed experts. Durant prender cumià èn numnadamein da sclerir bleras dumondas eticas, medicinalas e giuridicas. Datti insumma quai: la «buna» mort? Nus avain fatg ina visita al discurs da podi «Wie wollen wir sterben?» che ha gì lieu ils 6 da settember a Cuira, organisà dal Wissenschaftscafé Grischun.

Contribuziuns

  • Datti quai: la «buna» mort?

  • Pled sin via dad Alfred Cavelti

Redacziun: Donat Caduff