Rir da schluppar

Audio abspielen
03:00
Teater Cuschnaus: Rir da schluppar - titel ed acziun
Da Total local dals 08.03.2018

Il toc che vegn giugà quest onn sa numna «Rir da schluppar» - quai è titel ed acziun.

Quai vul dir ina persuna ri ch’ella schloppa e quai daventa in cas criminal. La dretgira sto sa fatschentar cun quai rir da schluppar, ed ins sa dumonda sche rir è ussa propi sanadaivel sco i vegn adina presentì.

Uniun da teater Cuschnaus – dapi 30 onns
03:21 min, da Telesguard dals 09.03.2018

Istorgia da l'uniun

Durant 30 onns han l'uniun da teater Cuschnaus chapì da divertir igl auditori cun ina vasta purschida da tocs. Classichers sco «Il diari d’Anne Frank» u «Johnny Bellinda», tocs umoristics ed adina puspè tocs ord la plima dad Erwin Caduff, pia ord las atgnas retschas.

«La passiun» ch'è vegnida dada en Lumnezia igl onn 2003 è era vegnida sin l’iniziativa da l’uniun da teater Cuschnaus. Sa chapescha che la realisaziun ha duvrà agid sur l’uniun ora. Da quai da 400 persunas eran involvidas en quella producziun en il liber.

L’uniun da teater Cuschnaus gioga en in ritmus da 2 onns, pli baud giugavan els mintga onn. Dapi intgins onns giogan els a Degen, quai malgrà che l’uniun sa numna Cuschnaus (Cuschnaus è sta l’emprima sedia da quella uniun quai era la chasa da scola tranter Cumbel e Morissen).

La chasa da scola a Degen è ideala per l’uniun da teater. Qua han els a disposiziun la sala e la tribuna e quai mintgamai per pli lung temp.

Ina finamira da l’uniun è che mintga plaz duai esser in bun plaz per mirar teater. Quai garanteschan els cun bajegiar si ina arena per l' auditori.

TR Telesguard 17:40