Gian Michael, il manader dal cumbat electoral tar ils Burgaisdemocrats è ferm persvadì che la Partida populara haja cumprà il chavazzin PBD per sia reclama tar Google. Be uschia saja quai pussaivel che lur pagina cumparia sur quella da la PBD.

Na, di Valérie Favre Accola, la manadra dal cumbat electoral tar la PPS. Els n'hajan betg cumprà il chavazzin PBD. Quai possia ella er cumprovar. Els veglian cuntanscher la glieud che saja interessada a la PPS ed a las elecziuns da la regenza grischuna e betg ils interessents da la PBD.

Ils chavazzins che la PPS ha cumprà per far reclama sur google. mad / Valérie Favre Accola

Che la pagina da lur candidat cumpara anc adina sur la pagina da la PBD grischuna declera Valérie Favre Accola cun ils algoritmus da Google. Sch'ils chavazzins che la PPS ha cumprà vegnan duvrads savens sin la pagina da la PBD, lura fetschia quella da princip reclama per la pagina da la PPS.

«  ... La PPS grischuna n'ha insumma betg contribuì insatge a quai.  »
Valérie Favre Accola
manadra dal cumbat electoral da la PPS

Google interpretescha quai lura uschia: Aha, ils chavazzins da la PPS vegnan numnads savens, pia è sia pagina interessanta e sto vegnir mussada sisum dal tut. Ina decleraziun ch'è tenor retschertgas dad RTR senz'auter plausibla. Declerar dal tuttafatg las cumbinaziuns che Google fa n'è dentant betg pussaivel.

Audio abspielen
02:27
Saira: Cumbat electoral grischun tranter PBD e PPS sur google
Da Novitads dals 08.03.2018

Dumonda da caracter e da fairness

Gian Michael resta però tar sia posiziun. El haja gia fatg attent la PPS il favrer che lur pagina cumparia sisum sch'ins tschertgia la PBD. Tenor el vess la PPS pudì reagir e midar ils chavazzins, independent tgenins ch'els hajan cumprà.

«  ... Quella chaussa n'è betg pli faira. E quai è er in pau ina dumonda da caracter quant lunsch che las partidas van qua.  »
Gian Michael
manader dal cumbat electoral tar la PBD

Per la PBD è la chaussa liquidada cun quai. Auter la PPS, tenor Valérie Favre Accola è Google la culpa da la situaziun e las renfatschas envers la PPS betg acceptablas. Perquai pondereschian els tut tenor pass giuridics.

RR actualitad 17:00