Siglir tar il cuntegn

Header

cuntegn

Update dals 14 d'avust Selenski pretenda sancziuns cunter l'industria atomara russa

14 d'avust

 • En l'Ucraina da l'Ost hai dà oz novas attatgas cun rachetas ed artigliaria. Las attatgas da la Russia sa concentreschian sin la regiun da Donezk. Tenor indicaziuns dal Servetsch secret britannic vul la Russia conquistar in'impurtanta autostrada che maina nà dal Vest a Donezk.
 • Wolodimir Selenski ha appellà al vest da sancziunar l’industria atomara da la Russia. La raschun sajan ils cumbats enturn l’ovra atomara da Saporischja en il sid da l’Ucraina. La Russia maldovria numnadamain la pli gronda ovra atomara da l’Europa per intimidar la populaziun e per extorcar l’entir mund.

13 d'avust

 • Las truppas russas duajan sa retrair immediat da l’ovra atomara a Saporischschja. Quai pretenda Josep Borell, l’incumbensà spezial per l’exteriur da l’UE. L’ovra atomara en il sid da l’Ucraina na dastgia betg vegnir tratga viaden en conflicts militars. El sustegnia la pretensiun da demilitarisar questa zona.

12 d'avust

 • Suenter ch'i ha dà pliras attatgas sin l'ovra atomara da Saporischschja, ha il cussegl da segirezza da l'ONU discutà davart la situaziun en l'ovra. Tenor il schef da l'Agentura internaziunala da l'entergia atomara saja la situaziun a Saporischschja critica. In reactur saja gia vegnì tschentà giu. L'agentura internaziunala stoppia ussa urgentamain survegnir la lubientscha per examinar l'ovra.

11 d'avust

 • 26 pajais han empermess in ulteriur agid militar a l’Ucraina. Quai han els fatg ad ina conferenza en il Danemarc. Tenor il minister da la defensiun danais èn passa 1,5 milliardas euros vegnids ensemen. A la conferenza han ins plinavant discussiunà sco ch’il sustegn militar per l’Ucraina duai vesair ora a lunga vista. Temas èn stads, tranter auter, la furmaziun da l’armada ucranaisa e la dumonda co rumir las minas en l’Ucraina.
 • Antonio Guterres avertescha d'ina catastrofa nucleara. La raschun èn las dispitas tranter la Russia e l'Ucraina pervi da l'ovra atomara Saporischja en il sid da l'Ucraina. Sco il secretari general da l'ONU ha ditg n'haja deplorablamain betg dà ina deescalaziun ils davos dis, mabain il cuntrari: I ha adina puspè dà attatgas sin l'ovra. La Russia e l'Ucraina rinfatschan ina a l'autra dad esser la culpa.
 • La Russia sclauda la pussaivladad per in mandat da protecziun da l'Ucraina entras la Svizra. Sco l'ambassadur russ ha scrit al Tages-Anzeiger, na saja la Svizra betg pli neutrala, perquai ch'ella ha surpiglià las sancziuns encunter la Russia. Perquai na possia la Svizra betg represchentar ils interess da l'Ucraina en Russia ed er betg cuntrari.
 • La Svizra duai surpigliar il mandat da protecziun da l'Ucraina, pia surpigliar la represchentaziun diplomatica dal pajais. Quai sin giavisch da l'Ucraina, sco il Departament federal per fatgs da l'exteriur ha confermà envers SRF. Las contractivas per in mandat da protecziun sajan terminadas. Per che quel po entrar en vigur, sto er anc la Russia dar ses consentiment.

10 d'avust

 • La Svizra furnescha ulteriuras 100 tonnas rauba d'agid umanitar en l'Ucraina. I sa tracta da material per cumbatter fieu, implants per purifitgar aua, ma er medicaments e products medicinals igienics. Dapi che la guerra è rutt'ora han dapli che 600 tonnas rauba d'agid en ina valur da passa 600 milliuns francs bandunà la Svizra en direcziun Ucraina. Quai communitgescha il Departament federal per fatgs da l'exteriur.
 • Il president ucranais, Wolodimir Selenski ha affirmà da liberar la peninsla Crim: la guerra «ha cumenzà cun la Crim e sto finir cun la Crim, cun la sia liberaziun.» Sin la peninsla ucranaisa da la Crim, annectada da la Russia, hai dà ier grondas explosiuns sin ina basa da l'aviatica militara russa. Il ministeri da defensiun ucranais a communitgà da pudair dir nagut davart las explosiuns. La Russia discurra da muniziun explodida.
 • Il Cussegl da segirezza da l'ONU duai sa fatschentar cun l'ovra atomara Saporischja en l'Ucraina – quai pretenda la Russia. La regenza a Moscau haja dumandà ch'il gremi s'inscuntria damaun suentermezdi. Il schef da l’Agentura internaziunala per l’energia nucleara IAEA, Rafael Grossi duai dar pled e fatg davart il stadi da l'ovra atomara.
 • Ils pajais da l'Uniu europeica han decis ulteriuras sancziuns encunter Moscau pervia da l'offensiva en l'Ucraina. Uschia na dastgan pajais da l'UE betg pli importar charvun da la Russia. Quest scumond d'importar charvun russ è ina da pliras sancziuns da l'UE cunter il Kremlin. L'avrigl aveva la cumissiun da l'UE stimà che la Russia gudognia radund 8 milliardas euros damain per onn pervia da l'embargo.

9 d'avust

 • Il president ucranais, Wolodimir Selenski, pretenda da scumandar a tut ils Russ da viagiar. Las pli impurtantas sancziuns sajan da serrar ils cunfins. Ils Russ prendian numnadamain davent ad auters lur pajais, di Selenski en in'intervista cun la gasetta americana «Washington Post». Ils Russ duain viver en lur agen mund, enfin ch'els midian lur filosofia. Ils pleds da Selenski van a prà cun ina discussiun adina pli ferma en l'Uniun europeica d'engrevgiar u da smetter dal tut da dar visums a turists ord la Russia.
 • La regenza americana sustegna vinavant l'Ucraina, uss ha ella annunzià la furniziun d'armas la pli gronda d'enfin qua. Per ina milliarda dollars furneschan ils Americans ulteriura muniziun, armas ed equipament – directamain dals deposits da l'armada. Uscha crescha la summa da l'agid militar american per l'Ucraina, dapi che Joe Biden è president, sin bunamain 10 milliardas dollars. Vitiers vegnan ulteriuras 4,5 milliardas dollars per il budget da l'Ucraina.

8 d'avust

 • L'Ucraina pretenda per sia ovra atomara Saporischja in'inspecziun internaziunala. La Russia da sia vart di d'esser averta per ina controlla tras l'Agentura per l'energia atomara da l'ONU, la IAEA. Ils davos dis renfatschan la Russia e l'Ucraina in a l'auter d'avair sajettà rachetas sin l'ovra atomara Saporischja. Quai è il pli grond implant atomar da l'Europa – che furnescha electricitad a bunamain l'entira Ucraina dal Sid.
 • L'emprim bastiment cun granezza ord l'Ucraina ha cuntanschì ses port da destinaziun en la Tirchia – dapi che la cunvegna da granezza internaziunala è fixada. Il bastiment ch'era partì il venderdi cun ina chargia da 12'000 tonnas tirc saja arrivà oz, rapporta l'agentura da novitads Anadolu. Fin uss han 10 bastiments cun granezza bandunà ports ucranais, tenor il ministeri da defensiun tirc.
 • Il president ucranais Wolodimir Selenski smanatscha en ses video quotidian da rumper giu definitiv ils discurs da pasch cun la Russia. Quai sche la Russia emprovi vinavant d’annectar ulteriurs territoris da l’Ucraina. En spezial è Selenski sa referì als referendums che la Russia ha annunzià da vulair far. La populaziun d’in territori occupà duai votar sur d'ina reuniun cun la Russia. La medema strategia ha Moscau gia persequità suenter l’annexiun da la peninsla da la Crim il 2014. Moscau era lura sa referì ad in referendum che na vegn betg renconuschì uffizialmain.
 • L’emprima giada dapi la bloccada russa sin la mar è in bastiment puspè arrivà en l’Ucraina. Quai ha communitgà il Ministeri d’infrastructura da l’Ucraina. Las navs ch'hajan bandunà ils ports da curt sajan tuttas stadas bloccadas dapi l’entschatta da la guerra.

7 d'avust

 • L’emprima nav da vitgira cun graun da l’Ucraina dapi l’entschatta da la guerra ha para retard. Tenor l’emettur tudestg ARD n’arriva ella betg sco planisà oz. L’emettur sa basa sin indicaziuns da l’ambassadur ucranais en il Libanon. Davart la raschun dal spustament na dettia naginas indicaziuns. Sco l’agentura statala russa Tass scriva, vegnia il bastiment a sbartgar il mardi en il port da Tripoli. El haja midà sia ruta.
 • Malgrà ils cumbats en l’Ucraina cuntinuescha l’export da graun cun navs sur la Mar Naira. Tenor il ministeri da la defensiun ad Ankara è entant la segunda nav da vitgira arrivada davant la costa dad Istanbul. Là duaja la chargia vegnir controllada. Sche tut va tenor plan survegn la nav lura la lubientscha per ir vinavant. Tenor las autoritads tircas quintan ins proximamain cun duas ulteriuras navs.
 • Gia dapi daditg insista l’Agentura internaziunala da l’energia nucleara IAEA sin access a l’ovra atomara Saporischschja en l’Ucraina. Uss ha ella repetì questa pretensiun – suenter che l’areal da l’ovra atomara è vegnì bumbardà venderdi. La visita dad expertas ed experts al lieu gidass a stabilisar la segirezza nucleara e a furnir infurmaziuns independentas davart il stadi da l’ovra atomara, scriva il schef da l’IAEA. L’ultima attatga suttastritgia il privel fitg real dad ina catastrofa nucleara. La Russia e l'Ucraina renfatschan in a l’auter d'avair bumbardà la pli gronda ovra atomara da l'Europa.

6 d'avust

 • En l’ost da l’Ucraina cuntinueschan para ils cumbats tranter las truppas russas e quellas ucranaisas. Omaduas varts annunzian bumbardaments russ cun rachetas e operaziuns da truppas a terra enturn la citad da Bachmut.
 • La manadra dal biro ucranais dad Amnesty International annunzià sia demissiun. Or da protest cunter in rapport dad Amnesty che crititgescha l’Ucraina. Amnesty aveva scrit che l’armada ucranaisa sa zuppia per part en quartiers d’abitar e mettia uschia en privel civilistas e civilists.
 • La guerra en l'Ucraina stat avant ina nova fasa. Quai stima il servetsch secret militar da la Gronda Britannia. Tenor quai sajan transferids ils cumbats ils pli intensivs a la front tranter la regiun enturn Saporischija fin a Cherson en il Sid-vest dal pajais. L'armada russa transfereschia en convois or da la regiun Donbass en l'ost da l'Ucraina. Entant sa concentreschia l'Ucraina sias attatgas en il sid-vest sin punts, deposits da muniziun russ e coalliziuns da viafier.
 • La Russia e l'Ucraina renfatschan in a l’auter d'avair bumbardà la pli gronda ovra atomara da l'Europa Saporischja. Quella sa chatta en il sid da l'Ucraina, en in territori che la Russia controllescha. Duas lingias d'electricitad sajan vegnidas interruttas ed i saja rut ora in fieu. L'Ucraina ed ils Stadis Unids rinfatschan a l'armada russa d'avair deponì en l'ovra atomara panzers, armas e muniziun. Il president ucranais Wolodimir Selenski pretenda uss sancziuns cunter l’industria nucleara da la Russia. Tgi che chaschunia in privel nuclear per auters pievels, na sappia definitivamain betg trair a niz tecnologia nucleara a moda segira – uschia Selenski en ses messadi per video quotidian.

5 d'avust

 • La Russia vul negoziar cun ils Stadis Unids davart in barat da praschuniers. Quai ha ditg il minister da l’exteriur Sergej Lawrow. Quai suenter che la giugadra da balla-basket americana Brittney Griner è vegnida condemnada a 9 onns praschun gievgia en la Russia. Cun entrar en la Russia era ella vegnida arrestada perquai ch’ella aveva in mez gram ieli da chonv en sia bagascha.
 • Trais ulteriurs bastiments cun granezza han bandunà ports ucranais. En tut transportian ils bastiments 58'000 tonnas tirc, ha inditgà il post da coordinaziun ad Istanbul. La Tirchia e l'ONU avevan intermedià il cumpromiss tranter la Russia e l'Ucraina per pussibilitar l'export da granezza ucranaisa. In emprim bastiment cun granezza era partì il cumenzament da l'emna.
 • Il president ucranais Wolodimir Selenski ha deplorà che l'agid finanzial da milliardas da l'UE per ses pajais ha retard. El na veglia betg dir tgi che frainia questa giada, ha Selenski ditg en in discurs da video a Kiev. Avant aveva dentant il viceschef da l'uffizi presidial fatg responsabla la Germania per il pajament retardà. Entant cuntinueschan ils cumbats intensivs en l'Ucraina da l'Ost – cunzunt en la regiun Donezk.

4 d'avust

 • En l'Ucraina pegiurescha il stadi d'urgenza dal sectur da sanadad, quai constatescha la WHO. En il rom da l'invasiun russa haja dà 434 attatgas sin indrizs da sanadad, communitgescha l'Organisaziun mundiala da la sanadad. Quai saja bler dapli che la mesadad da tut las 615 attatgas enconuschentas da quest onn sin l'entir mund. Persunal sut squitsch, dapli indrizs da sanadad attatgads ed il proxim enviern fetschian quitads che la situaziun vegnia anc mendra.
 • Iryna Wenediktowa duai daventar la nova ambassadura ucranaisa en Svizra. Quai ha annunzià il ministeri da l’exteriur a Kiev. L’anteriura procuratura generala da 43 onns vala sco confidenta dal president Wolodimir Selenski. Avant duas emnas èn ella ed il schef dal servetsch secret vegnids dispensads da lur funcziuns. I dettia numnadamain plirs traditurs da la patria en ils uffizis ch’eran suttamess ad els, ha argumentà Selenski quest pass. Cura che Wenediktowa entra en uffizi, n’è anc betg enconuschent.
 • Ina cumissiun da l’ONU duai examinar la mort da passa 50 praschuniers da guerra da l’Ucraina. Els èn vegnids mazzads tar in’attatga sin in champ da praschuniers datiers da Donezk avant in’emna. Tenor il secretari general da l’ONU, António Guterres hajan tant l’Ucraina sco er la Russia pretendì che l’ONU examineschia las explosiuns. Il medem mument ha el suttastritgà che questa cumissiun na dastgia betg manar investigaziuns penalas. Omaduas partidas da conflict fan responsabel in l’auter per l’attatga sin il champ da praschuniers.

3 d'avust

 • La Svizra ha sco ulteriura sancziun decidì da scumandar l'import d'aur russ.
 • En il sidost dal pajais chaschuna la cunteroffensiva da l’armada ucranaisa pli e pli problems ad ils occupants russ. Quai rapporta il servis secret britannic. Ina attatga sin in tren da muniziun haja interrut transitoric ina ruta da refurniment. Era la punt da Antoniwka ch’è donnegiada da rachetas ucranaisas cumplitgeschia il sustegn da las truppas russas. Sch’ils cumbats intensivs cumenzan saja da quintar che dapli umans scappian da la regiun.  
 • Il bastiment cun ina chargia da granezza ucranaisa è arrivà en Tirchia. Quai ha communitgà il ministeri da defensiun ad Ankara. I sa tracta da l'emprim bastiment ch'è parti da l'Ucraina, dapi l'entschatta da la guerra la fin da favrer. Sut intermediaziun da l'ONU e la Tirchia èn las partidas da conflict sa cunvegnidas da pussibilitar exports da granezza. Oz duain represchentants da l'Ucraina, da la Russia, da la Tirchia e las Naziuns Unidas inspectar il bastiment per far la segira che naginas armas na vegnian transportadas. Suenter duai il bastiment cuntinuar ses viadi cun 26'000 tonnas tirc en il Libanon.
 • La situaziun en l'ovra atomara da Saporischja en l'Ucraina è tenor l'Agentura internaziunala da l'energia nucleara IAEA fitg tendida. Truppas russas han occupà l'ovra ed hajan violà tut ils princips da segirezza en ina u l'autra maniera, ha ditg il schef d'organisaziun davant la sedia da las Naziuns Unidas a New York. Adina puspè ha ella pretendì da dastgar trametter experts en l'ovra. Fin uss dentant adumbatten. L'ovra atomara Saporischja è la pli gronda da l'Europa. Curt suenter l'invasiun è quella crudada en mauns russ.

2 d'avust

 • Il president russ, Wladimir Putin ha sincerà da betg lantschar ina guerra atomara. Quella na portia nagins victurs, communitgescha Putin en in pled a scrit. Quel sa drizza als commembers da la conferenza davart la cunvegna da bloccada d'armas atomaras a New York. Il president Joe Biden, aveva appellà a discurs a la Russia e la China. A la Russia ha Biden scrit che sia regenza saja pronta per tractativas davart ina nova cunvegna da basa per la controlla d'armas. A la China ha Biden scrit ch'il pajais stoppia sa participar a discurs per reducir il ristg d'ina valitaziun sbagliada.
 • L'Uniun europeica ha cumenzà a pajar ora in ulteriur credit en l'autezza da milliardas a l'Ucraina. Tenor la cumissiun da l'UE responsabla, saja l'emprima transcha da 500 milliuns euros vegnida transferida ier. In'ulteriura da 500 milliuns euros vegnia pajada oz. Ils credits fan part d'in pachet d'agid da 9 milliardas euros ch'il parlament da l'UE aveva annunzià il matg. Quels daners èn tranter auter previs per pajaments da rentas u per il manaschi d'ospitals. L'UE aveva gia mess a disposiziun a l'Ucraina 1,2 milliardas euros per l'emprima mesadad da l'onn.

1 d'avust

 • Moscau ha decis scumonds d'entrar en la Russia per ulteriuras 39 persunas da la Gronda Britannia. Quai sco reacziun sin las sancziuns cunter la Russia. Sin la glista èn politichers, schurnalistas ed interprendiders. Per exempel l'anteriur primminister David Cameron, rapportan agenturas da novitads. Entant èn dapli che 250 persunalitads britannicas sin la glista dal ministeri per fatgs da l'exteriur russ – quellas na dastgan betg pli viagiar en la Russia.
 • L'armada russa sposta sco ch'i para truppas or da la regiun dal Donbas en direcziun dal sid da l'Ucraina, quai rapporta il servetsch secret britannic. La Russia haja sco ch'i para identifitgà la front en la regiun da Saporischja sco punct flaivel. La regenza ucranaisa ha annunzià da lantschar ina offensiva en il sid dal pajais. La Russia reageschia ussa ed adattescha sia strategia cun rinforzar las truppas en il sid.
 • Per l'emprima giada dapi l'invasiun russa en l'Ucraina ha ina nav da vitgira cun granezza puspè bandunà il port dad Odessa. Il bastiment «Razoni» ch'è chargià cun tirc saja partì en direcziun dal Libanon, rapporta l'emettur CNN Türk sa referind sin il ministeri da defensiun da la Tirchia. Ulteriuras navs duain suandar. Uschia duain milliuns da tonnas granezza puspè vegnir sin il martgà mundial. Ordavant avevan las partidas da guerra suttascrit ad Istanbul ina cunvegna, quai sut la mediaziun da las Naziuns Unidas. Per entant è il levgiament grond: represchentants da la regenza ucranaisa han discurrì dad in success. L'Ucraina ed ils partenaris fetschian in pass en direcziun per evitar la fomaz sin il mund. Er il secretari general da las Naziuns Unidas Antonio Guterres è s'exprimì: el beneventia l'acziun e speria ch'ulteriuras navs bandunian il port. En l'Ucraina spetgan anc passa 20 milliuns tonnas granezza sin l'export, quai sin 16 ulteriuras navs.

31 da fanadur

 • Il president russ Wladimir Putin ha mess en vigur ina nova doctrina da la marina – quai ha chaschun da l'usché numnà «Di da las forzas navalas» a St. Petersburg. Là hajan ins era defini ils cunfins maritims da la Russia – per exempel en la arctica e la Mar Naira. Tar ina parada da bastiments da guerra ha Putin accentuà ch'els vegnian a garantir la protecziun a moda fitg severa e cun tut ils meds. La nova doctrina da la marina preveda era ch'ins schlargia l'infrastructura sin la peninsla Krim – il territori annectà en la Mar Naira.
 • En il sid da l'Ucraina hai dà attatgas cun rachetas sin las citads da Mikolajiv e Nikopoll. Tenor il president da Mikolajiv saja quai stada fin quà l'attatga la pli gronda sin la citad. Las tut en tut 12 rachetas hajan tutgà chasadas ed instituziuns da furmaziun e mazzà duas persunas. A Nikopoll hajan 50 rachetas tutgà zonas d'abitar, scriva il guvernatur da la regiun pertutgada. Ina persuna saja vegnida blessada.
 • Burgaisas e burgais en las regiuns cumbattidas en l’ost da l’Ucraina duain bandunar la regiun. Quai pretenda la regenza a Kiev. 100'000 abitants che sa chattian anc adina en las zonas cumbattidas en la regiun da Donezk, stoppian bandunar quella. Quai ha annunzià il president ucranais Wolodimir Selenski en ses messadi per video quotidian. Pli blers umans che bandunian la regiun uss e pli paucs che possian vegnir mazzads da las truppas russas, ha argumentà Selenski. Dapli indicaziuns davart l’evacuaziun n’ha il president betg fatg.
 • Il Departament federal d’affars exteriurs ha condemnà l'attatga sin in champ da praschuniers da guerra en l’ost da l’Ucraina. Ils rapports e las fotografias sajan alarmants, ha scrit l’EDA sin Twitter. L'attatga stoppia uss vegnir examinada immediatamain a moda independenta. Da mazzar praschuniers da guerra cun intenziun saja in crim da guerra. Da l’attatga sin la praschun che vegn controllada da la Russia en la regiun da Donezk sajan almain 50 praschuniers da guerra ucranais vegnids mazzads. Omaduas partidas da conflict fan responsabel in l’auter per l’attatga.

30 da fanadur

 • Il minister da l’exteriur american Antony Blinken ha discurrì al telefon cun ses collega d’uffizi Sergei Lawrow davart in eventual barat da praschuniers. Il discurs saja stà avert e direct, uschia Blinken. El haja supplitgà Lawrow dad acceptar l’offerta dals Stadis Unids da liberar dus Americans ch‘èn en praschun en la Russia. Plinavant haja el suttastritgà ch’ils Stadis Unids n’acceptian betg ils plans da la Russia d’annectar ulteriur territori en l’Ucraina ed ha smanatschà cun ulteriuras sancziuns. Lawrow da sia vart ha ditg che la Russia vegnia a cuntanscher sias finamiras militaras en l’Ucraina. Pertutgant il barat da praschuniers haja el proponì a Blinken da turnar a l’uschenumnada «diplomazia quieta». Igl è stà l’emprim discurs direct dals dus ministers dapi l’invasiun russa en l’Ucraina la fin da favrer.

29 da fanadur

 • Il president ucranais Wolodimir Selenski ha visità la citad da port Odessa, ed annunzià che l'export da graun sur la Mar Naira cumenzia prest. Venderdi u sonda cumenzia il transport, ha el annunzià via ses chanal da Telegram. I vegnia ad esser l'emprim bastiment da graun, dapi che la Russia ha attatgà l'Ucraina il favrer.
 • En la regiun ucranaisa da Donezk – ch'è controllada da separatists pro-russ -  hai dà in'attatga cun rachetas sin in champ da praschuniers da guerra. Almain 50 persunas èn mortas e tozzels blessadas. La Russia e l’Ucraina rinfatschan ina a l'autra dad esser responsabla per l’attatga. Questas indicaziuns na pon ins betg examinar a moda independenta.
 • Il minister da l’exteriur russ Sergej Lawrow vul manar in discurs cun ses collega d’uffizi american, Antony Blinken, uschespert ch’el haja temp. Actualmain saja sia agenda plaina, ha Lawrow fatg a savair. Mesemna ha Blinken ditg ch’els veglian telefonar ils proxims dis in cun l’auter. Tranter auter giaja per l’arrestaziun dad ina sportista americana en Russia e ses um. Ultra da quai veglia el tematisar la nova cunvegna davart l’export da granezza ord l’Ucraina, uschia il minister da l’exteriur american vinavant.

26 da fanadur

 • L’armada da l’Ucraina ha rapportà da novas attatgas da la Russia en la regiun d’Odessa. Il ministeri da defensiun da la Russia ha infurmà d’avair destruì otg basas da rachetas ed armas en il sid da l’Ucraina ed en il Donezk.
 • Ils ministers d’energia da l’Uniun Europeica han decidì da prolungar lur sancziuns encunter la Russia per 6 mais tochen la fin dal 2023. Era ha la Gronda Britannia ordinà ulteriuras sancziuns.
 • Il president ucranais Wolodimir Selenski titulescha l'ulteriura reducziun da las furniziuns da gas da la Russia sco furma da terrur da Moscau encunter il mund dal vest. Cun intenziun difficulteschia la Russia a l'Europa da sa preparar per l'enviern. Taluisa e cun la bloccada d'exports da graun da l'Ucraina laschia la Russia patir ils carstgauns da la fom, dal fraid, da la paupradad e da l'occupaziun.
Quai è ina guerra da gas averta che la Russia maina encunter l'Europa unida.
Autur: Wolodomir Selenski president da l'Ucraina

25 da fanadur

 • Il concern da gas russ Gazprom reducescha vinavant il gas che cula tras la pipeline Nord Stream 1. A partir dals 27 da fanadur culia be pli 20% mintga di tras la lingia vers la Germania. Quai ha l'interpresa annunzià glindesdi. La raschun saja ina reparatura d'ina ulteriura turbina. Gia l'emna passada aveva Wladimir Putin smanatschà ch'i pudess cular pli pauc gas a partir dals 26 da fanadur.
audio
Per tadlar curt e cumpact
ord RTR Audio dals 26.07.2022.
laschar ir. Durada: 1 minuta 7 Secundas.
 • La Russia ha la finamira da cupitgar la regenza ucranaisa. Per l’emprim giada dapi l’invasiun en l’Ucraina, ha il minister da l’exteriur russ, Sergej Lawrow concedì questa finamira. Durant ina visita en l’Egipta ha Lawrow ditg ch’ils pievels russ ed ucranais vegnian puspè a viver ensemen en l’avegnir. La Russia vegnia a gidar il pievel ucranais da sa deliberar dal reschim actual. Dapi in pèr dis ha la regenza russa duvrà in tun pli agressiv areguard la guerra cunter l’Ucraina.
audio
Sergej Lawrow prenda en mira la regenza ucranaisa
ord RTR Audio dals 25.07.2022.
laschar ir. Durada: 1 minuta 7 Secundas.
 • La Russia vul accusar passa 200 schuldads ucranais pervi da crims cunter l’umanitad, quai davant in nov tribunal internaziunal. Moscau renfatscha a la schuldada d’avair attatgà la populaziun civila. Pajais sco la Bolivia, l’Iran e la Siria sustegnian in tal tribunal, rapportan medias russas. L’entschatta dal mais eran ils Stadis Unids ed ulteriurs 40 pajais sa cunvegnids, da coordinar las investigaziuns pertutgant crims da guerra supponids en l’Ucraina.  

24 da fanadur

 • Suenter las attatgas cun rachetas sin la citad ucranaisa Odessa a la Mar Naira la sonda, ha la regenza russa ussa confermà quellas. Ina pledadra dal ministeri da l’exteriur russ ha ditg, che las rachetas hajan tutgà e destruì infrastructura militara en il port dad Odessa. Avant aveva il president ucranais Wolodimir Selenski ditg, che las attatgas hajan destruì la pussaivladad d’in dialog tranter l’Ucraina e la Russia.
 • Las regiuns da Cherson e Saproischja en il sid da l'Ucraina duain vegnir part da la Russia. Quai cun ina votaziun dal pievel. L'agentura da novitads russa «Tass» ha rapportà, che las administraziuns russas da Cherson e Saporischja hajan ordinà da furmar comités electorals persuenter.

23 da fanadur

 • Las truppas russas a la front dal sid en la regiun Cherson èn sut pressiun, quai annunzia il servetsch secret britannic. Per las rutas da provediment da las forzas russas en il vest dal flum Ingulets creschia il ristg, hai num. Las truppas ucranaisas cuntinueschian lur offensiva. Avant avevan las autoritads a Kiev communitgà, che l’armada ucranaisa haja circumdà en la regiun passa 1'000 schuldads russ. Nagina da las indicaziuns fatgas na po vegnir verifitgada a moda independenta.
 • In di suenter las cunvegnas davart exportar graun ucranais via la Mar Naira, ha la Russia sajettà rachetas sin il port dad Odessa tenor indicaziuns ucranaisas. La Russia ha empermess en ina da las cunvegnas dal venderdi, da laschar passar bastiments cun graun via in corridor e da betg sajettar sin quels. Era ports involvids na duain betg vegnir attatgads.

22 da fanadur

 • La bloccada da graun en l’Ucraina è a fin. Ensemen cun las Naziuns Unidas e la Tirchia han la Russia e l’Ucraina chattà ina schliaziun per exportar milliuns tonnas graun or da l’Ucraina. Tant la Russia sco era l’Ucraina han, separà ina da l’autra, suttascrit ad Istanbul cunvegnas en quest senn. Quai sut la mediaziun dal secretari general da l’ONU Antonio Guterres. Avant l’invasiun russa era l’Ucraina in dals exportaders da graun ils pli impurtants dal mund.
 • La regenza tudestga vul salvar il concern d’energia «Uniper» che ha problems. La Germania sa participeschia cun 30% vi da l’interpresa, communitgescha Uniper. I va per in agid da milliardas euros. La cumissiun da l'UE sto anc approvar ils plans. Uniper è finanzialmain sut squitsch perquai che la Russia ha restrenschì la furniziun da gas vers la Germania. Per respectar contracts sto «Uniper» cumprar gas pli char.
video
Cunvegna davart export da granezza ord l'Ucraina
Or da Tagesschau dals 22.07.2022.
laschar ir. Durada: 4 minutas 54 Secundas.

21 da fanadur

 • Suenter las lavurs da mantegniment vid la pipeline Nordstream 1 furnescha la Russia puspè gas en Germania. Quai ha confermà in pledader da pipeline envers l’agentura da novitads tudestga DPA. Tuttina vegnia be utilisà 30% da l’entira capacitad pussibla.
 • Dapi l’invasiun en l’Ucraina la fin da favrer èn radund 15'000 schuldads russ vegnids mazzads. Quai stiman ils servetschs secrets dals Stadis Unids. Il dumber da blessads saja eventualmain trais giadas uschè grond. Era tar las truppas ucranaisas haja dà grondas perditas. Probabel dentant pli pauc che da l’autra vart. La Russia na publitgescha betg cifras davart unfrendas militaras. Er en temp da pasch èn questas cifras in secret statal.
 • Il concern d’industria ABB sa retira dal tuttafatg da la Russia. Pervi da la guerra en l’Ucraina e las consequenzas da las sancziuns haja il concern svizzer decis da dar sia fatschenta en Russia, hai num en ina communicaziun. Questa decisiun haja chaschunà custs da 57 milliuns dollars il segund quartal da l’onn che sa vegnian er anc a manifestar en il cash-flow dal terz quartal. Dapi l’entschatta da la guerra la fin da favrer n’haja ABB acceptà naginas novas incumbensas en Russia.

20 da fanadur

 • Las miras geograficas da la Russia en l'Ucraina paran d’ir pli lunsch ch'il Donbass en l'ost dal pajais. Tenor il minister da l'exteriur russ Sergej Lawrow pertutgian quellas gia ina vasta part dad auters territoris, er en l’Ucraina dal Sid. En quest connex ha Lawrow danovamain avertì il vest. La Russia vegnia ad extender sias miras, sch'il vest furneschia armas a lunga distanza en l'Ucraina.
 • A partir da la fin da fanadur pudess anc pli pauc gas vegnir da la Russia en l’Europa. Da quai avertescha il president russ Wladimir Putin. Sche la Russia na duess betg survegnir enavos ina turbina reparada per la pipeline «Nord Stream 1» pudess il gas che cula tras la pipeline sa reducir ferm, uschia Putin. Plinavant possia la Russia prender en funcziun la pipeline «Nord Stream 2». Quella è vegnida construida a fin l’onn passà. Suenter l’invasiun russa en l’Ucraina ha la Germania suspendì la procedura d’approvaziun per la pipeline.

19 da fanadur

 • 28 commembers dal servetsch secret da ucranais perdan lur post. Quai ha annunzià il president, Wolodimir Selenski, in di suenter avair suspendì schef dal servetsch secret. Davart las ultimas relaschadas ha Selenski ditg, ch’i giaja per differents posts e funcziuns. Las raschuns sajan però sumegliantas. Ils resultats da la lavur na cuntentian betg.
 • Tenor indicaziuns da l'Ucraina hai la notg sin mardi, ils 19 da fanadur, dà ulteriuras attatgas russas sin citads ucranaisas. Dapli che 150 bumbas e granatas saja crudadas sin la regiun Sumy. Er la citad da Mykolajiw haja tenor il president da la citad dà attatgas. Duas persunas sajan vegnidas feridas.

18 da fanadur

 • H&M sa retira da la Russia. Il concern svedais ha annunzià da serrar definitivamain las filialas. H&M aveva interrut las venditas en la Russia curt suenter l’invasiun russa en l’Ucraina. Ussa ha la scheffa dal concern communitgà ch’i saja impussibel da cuntinuar cun ils affars en la Russia. Quai pervi da las sfidas operativas e l’avegnir malsegir. Per vender l’inventari che saja anc restà avrian las filialas anc ina giada curt.
 • L’Uniun europeica vul metter a disposiziun ulteriurs 500 milliuns euros per furnir armas e equipament a l’Ucraina. Quai ha annunzià il president dal cussegl da l’UE Charles Michel suenter ina sesida dals ministers da l’exteriur dals stadis da l’UE a Brüssel. L’Europa stettia da la vart da l’Ucraina, uschia Michel sin twitter. Enfin ussa ha l’UE sustegnì l’Ucraina cun 2,5 milliardas francs per il militar.
 • La Russia vul rinforzar sias attatgas sin armas a lunga distanza e da l’artigliaria da l’armada ucranaisa. Quai ha communitgà il ministeri da defensiun a Moscau. L’Ucraina ha tenor atgnas indicaziuns attatgà radund 30 centers logistics e deposits da muniziun en regiuns che vegnian controlladas da la Russia. Per quest intent hajan las truppas ucranaisas duvrà bittarachetas multipels ch’il vest haja furnì. Cun quels saja pussibel da tutgar miras anc en ina distanza da 70 kilometers.
 • Il president ucranais Wolodimir Selenski ha relaschà duas persunas decisivas da sias autoritads da segirezza: Il schef dal servetsch secret e la procuratura generala. Passa 60 persunas da questas duas autoritads sajan restadas en las regiuns occupadas da la Russia e collavurian uss cun ils invasurs russ – ha Selenski argumentà sia decisiun. En tut dettia radund 650 proceduras penalas pervi da tradiment cunter la patria. Iwan Bakanow è in stretg cumpogn da viadi da Selenski. Tgi che succeda ad el sco schef dal servetsch secret, n’è anc betg enconuschent.
 • La Svizra gida l’Ucraina a rumir territoris da minas e projectils nun-explodids – e quai cun mesiras da furmaziun. Sco l’armada communitgescha – vegnan spezialists civils da l’Ucraina sgulads en Svizra per participar a curs da furmaziun. Ils curs vegnan organisads ensemen cun il center da minas da Genevra. La Confederaziuns surpiglia ils custs da viadi e da segiurn dals participants da l’Ucraina. Cun la furmaziun en la Svizra vul ins render la lavur umanitara da rumir minas en l’Ucraina pli segira ed effizienta.

17 da fanadur

 • L'armada russa rinforzia sias posiziuns defensivas en il sid da l'Ucraina. Tenor l'update quotidian dal servetsch secret da la Gronda Brittania saja quai probablamain ina reacziun sin las attatgas ucranaisas sin posts da commando, centers logistics e lieus cun bleras truppas russas. Quest rinforzament malgrà la situaziun da cumbat en l'ost dal pajais, mussia che la Russia prendia fitg serius il privel d'ina cunter-offensiva.

  16 da fanadur

 • Nagina proclamaziun cuminaivla suenter l'inscunter da las ministras ed ils ministers da finanzas dals G20 en l'Indonesia. La raschun èn la differentas posiziuns davart la guerra russa en l'Ucraina. Units èn ils pajais dals G20 stads tranter auter ch'ins stoppia far insatge cunter la crisa mundiala da mangiativas – ed ils stadis commembers veglian da principi collavurar. Tar ils 20 pajais industrials ils pli impurtants tutga er la Russia.
 • La Russia rinforza las operaziuns militaras en l’Ucraina. Quai ha il minister da defensiun russ Sergej Schoigu ordinà, sco i ha num davart ses ministeri. La finamira saja d’evitar che la regenza a Kiev possia laschar ir rachetas sin miras civilas en il Donbass. L’Ucraina da sia vart rapporta che la Russia haja attatgà pliras citads. Tranter auter era la citad Dnipro en l’Ost da l’Ucraina. Questa attatga ha Moscau entant confirmà.

15 da fanadur

 • Las sancziuns da l’Uniun europeica cunter la Russia mussan effect: Cunzunt l’export russ saja pertutgà, han ditg experts da la cumissiun da l’UE envers l’agentura da novitads tudestga DPA. Restricziuns commerzialas intenziunadas hajan reducì ils exports russ per 48%. Avant la guerra han ellas anc gì in volumen da passa 73 milliardas euros. Ultra da quai saja entaifer da quatter mais facultad en valur da radund 13,8 milliardas euros vegnida bloccada, per exempel dad oligarchs ed ulteriuras persunas enturn il president Wladimir Putin. Er reservas da pliras milliardas da la banca centrala russa sajan bloccadas.

14 da fanadur

 • Dapi l’entschatta da la guerra en l’Ucraina èn eventualmain 1,6 milliuns umans vegnids deportads en Russia cunter lur veglia, tranter quels er 260'000 uffants. Quai stima il ministeri da l’exteriur dals Stadis Unids che sa basa sin differentas funtaunas inclusivamain la regenza a Moscau. Savens sajan Ucranaisas ed Ucranais vegnids deportads en regiuns lontanas en l’ost da la Russia.
 • En la dispita davart l'export da granezza or da l'Ucraina saja vegnì fatg in emprim pass en direcziun soluziun. Quai ha ditg il secretari general da l'ONU, Antonio Guterres, suenter che represchentants da l'ONU, da l'Ucraina, la Russia e la Tirchia èn s'inscuntrads ad Istanbul. Guterres ha discurrì d'in zic speranza, senza numnar detagls. Da vart da la Tirchia hai num ch'ins saja sa cunvegnì davart temas tecnics sco controllas communablas als ports da mar e la segirezza tar las rutas da transfer. Ulteriurs discurs sajan planisads.

13 da fanadur

 • L'Uniun europeica ha precisà las reglas per il transit da rauba sancziunada tranter la Russia e sia exclava Kaliningrad. Products civils ch'èn sin la glista da sancziuns possian da nov vegnir transportads cun tren senza limitaziuns tras la Lituania – il pajais ch'è tranter Kaliningrad e la Russia. Tenor in document publitgà, sajan vinavant scumandads transports sin via, sco era transports da material che possia vegnir duvrà a moda militarica. La Russia aveva renfatschà a la Lituania da limitar illegalmain il transit da rauba.
 • La Germania na vul betg pli cumprar cotgla russa a partir da l'entschatta avust. Sco la regenza tudestga scriva, saja la fin da l'onn era ieli russ pertutgà. Quai vegnia a midar fundamentalmain il provediment d'energia per il pajais. Il mument vegnian 40% da la cotgla e da l'ieli per la Germania or da la Russia.

12 da fanadur

 • L'Ucraina crititgescha il Canada perquai ch'il pajais ha dà liber ina turbina reparada per ina pipeline da gas da la Russia Nord Stream 1. Quai saja ina excepziun inacceptabla tar las sancziuns cunter la Russia, ha ditg il president Wolodimir Selenski. Sia regenza haja perquai clamà l'ambassadur canadais a Kiev. Moscau vegnia a valitar quai sco segn da flaivlezza, uschia Selenski. El saja segir che la Russia vegnia a serrar giu cumplettamain la spina da gas per l'Europa cura ch'i fetschia il pli mal. Il Canada aveva dà liber per l'export la tubina la fin d'emna suenter che la Germania aveva intervegnì.
 • La retratga or da la Russia ha laschà crudar ensemen massivamain la svieuta dal producent d'autos franzos Renault durant l'emprim mez onn. Sco il concern communitgescha sajan las cifras idas enavos per prest 30% sin bun in milliun autos. Senza la fatschenta russa muntia il minus a 12%. Renault era sa retratg l'avrigl da la Russia ed ha vendì sia participaziun vi dal producent russ dals Lada, quai pervia da l'offensiva russa en l'Ucraina.

11 da fanadur

 • Dapi oz na circulescha nagin gas pli da la Russia en Germania, tras la pipeline Nord Stream 1. La colliaziun è vegnida interrutta pervi da lavurs da mantegniment. Che quellas ston vegnir fatgas era gia dapi pli ditg enconuschent. La Germania tema però che la Russia n'avra betg pli la spina suenter las lavurs. In tal pass pudess chaschunar ina mancanza da gas quest enviern en l'Europa. La ministra da l'exteriur tudestga, Annalena Baerbock ha ditg che la finamira dal president russ Wladimir Putin, saja da sparter la societad dal vest.
 • La regenza ucranaisa ha appellà a la populaziun da bandunar la regiun da Cherson en il sid dal pajais. Quai valia sur tut per uffants e dunnas. I vegnia a dar cumbats e bumbardaments d'artigliaria. Per l'economia ucranaisa saja la regiun da Cherson impurtanta pervi da l'access a la Mar Naira.

10 da fanadur

 • Tenor l'Ucraina ha la Russia adina puspè attatgà objects civils cun rachetas, sco per exempel chasas d'abitar a Donezk. La Russia da sia vart di adina puspè ch'ella n'attatgia nagins objects civils.
 • Suenter che la las truppas russas controlleschan gia la regiun Luhansk, saja la proxima finamira dad era controllar la regiun vischinanta Donezk.

9 da fanadur

 • Wolodimir Selenski ha relaschà ses ambassadur en la Germania Andrji Melnyk. La decisiun correspundenta è vegnida publitgada sin la pagina d’internet dal president. Melnyk era crudà si tras remartgas dispitaivlas davart il naziunalist ed antisemit ucranais Stepan Bandera.
Andrij Melnyk, l'ambassadur da l'Ucraina en la Germania en il Friedrichstadtpalast a Berlin.
Legenda: Andrij Melnyk, l'ambassadur da l'Ucraina en la Germania en il Friedrichstadtpalast a Berlin. Keystone

8 da fanadur

 • Il president ucranais Wolodimir Selenski ha pretendì energicamain dal vest da furnir dapli armas en il cumbat encunter la Russia. Pli grond che l'agid per la defensiun da l'Ucraina saja uss e tant pli spert gudognia ses pajais la guerra e pli pitschnas sajan lura las perditas per tut ils stadis dal mund. Quai ha ditg Selenski en ses messadi da video quotidian. En vista a la demissiun dal primminister britannic Boris Johnson ha Selenski suttastritgà la muntada da la Gronda Britannia sco furnitur d'armas. E sia rolla per la protecziun da la libertad saja vairamain globala.
 • Karin Keller-Sutter vul laschar examinar il «status da protecziun S» per ils fugitivs da l'Ucraina. I saja impurtant da trair gia uss bilantscha e guardar sch'i dovra adattaziuns.
 • Il minister da l'exteriur russ, Sergej Lawrow ha bandunà anticipadamain l'inscunter dals G20 a Bali. Qua suenter ch'ils ulteriurs ministers da l'exteriur hajan appellà ad el che la Russia duai terminar la guerra en Ucraina. Lawrow è sa lamentà che la guerra en l'Ucraina saja stada in pli grond tema a l'inscunter G20 ch'ils problems economics. Sche l'UE ed ils Stadis Unids hajan en mira ina victoria ucranaisa lura n'haja la Russia nagut pli da discutar cun il Vest, ha ditg Lawrow.

7 da fanadur

 • La Svizra na saja betg pertscherta quant grond ch’il privel d’ina crisa d’energia saja. Quai ha ditg André Dosé, il schef da la societad gestiunaria da las raits da gas «Swissgas» en in’intervista cun la «NZZ». El renviescha a furniziuns da gas tras la pipeline «Nord-Stream-1» che pudessan gia bainprest crudar davent.

  6 da fanadur

 • L'Ucraina vul tant pli spert daventar commembra da l'Organisaziun per la collavuraziun ed il svilup OECD. Il primminister Denys Shmyhal ha communitgà via Twitter ch'el haja fatg la dumonda correspundenta en il num da ses pajais. La commembranza a la OECD gidia ses pajais da sa revegnir e da sa sviluppar. Gia avant la guerra valiva l'Ucraina tenor l'entrada per persuna sco in dals pajais il pli povers da l'Europa. Tar la OECD tutgan il mument 38 stadis commembers.

  5 da fanadur

 • Radund 3 milliuns Ucranais ed Ucranaisas èn puspè turnadas enavos en lur pajais. Quai stima l'agentura da protecziun dals cunfins europeics Frontex. Il davos mais saja il dumber s'augmentà. Tenor la correspundenta dad SRF, Luzia Tschirky, haja da lungas colonnas a la duana tranter la Pologna e l'Ucraina. Blers hajan fatg quitads per la famiglia e sajan adina stads cun ils patratgs en l'Ucraina.
 • La notg hai dà attatgas sin las citads da Slowjansk e Kramatorsk en la regiun da Donezk. Quai rapporta il guvernatur da la regiun, Pawlo Kyrylenko. Era en il sid dal pajais hai da attatgas cun rachetas. Quellas han tutgà la citad da Mykolajiw, quella è tranter Cherson ed Odessa.

4 da fanadur

3 da fanadur

 • L’Ucraina snega rapports da la Russia tenor ils quals la citad Lyssytschansk en l’ost da l’Ucraina è dapi dumengia a bun’ura cumplettamain sut la controlla da la Russia.
 • Per puspè pudair reconstruir l'Ucraina suenter la guerra dovria agid internaziunal, quai ha ditg il president ucranais Wolodimir Selenski avant il cumenzament da la conferenza da l'Ucraina a Lugano.
 • En l'Ost da l'Ucraina èn truppas russas s'avanzadas en la citad da Lyssytschansk, quai communitgescha il guvernatur militar da la regiun da Luhansk.

2 da fanadur

 • La regenza americana ha dà tiers ulteriur agid militar per l'Ucraina. Quai en l'autezza da 820 milliuns dollars. Dapi l'entschatta da l'offensiva russa han ils Stadis Unids tenor atgnas indicziuns furnì a l'Ucraina armas per prest 7 milliardas dollars.
 • Aviuns da cumbat russ duain avair bittà bumbas da fosfor sin l'insla da serps en la Mar Naira. Questa renfatscha vegn dal cumandant da l'armada ucranaisa.

Prim da fanadur

 • Il president ucranais Wolodimir Selenski fa amogna electricitad als pajais europeics. Dapi gievgia furnescha l'Ucraina forza electrica en la Rumenia. Ed ulteriurs pajais pudessian remplazzar uschia ina considerabla part da las furniziuns da gas ord la Russia, ha Selenski ditg en in messadi da video.

RTR novitads+

Artitgels legids il pli savens

Scrollar a sanestra Scrollar a dretga