Siglir tar il cuntegn

Header

cuntegn

Update Strivla da Gaza Israel ha attatgà bun 450 miras ils ultims dis

8 da december

 • L'armada israeliana cuntinuescha cun sias attatgas en la Strivla da Gaza. En il decurs da 24 uras saja vegnì attatgà bun 450 miras a terra, ord l'aria e davent da la mar, communitgescha l'armada israeliana.
 • Al cunfin cun la Strivla da Gaza hai danovamain dà alarm da sirenas. Las attatgas da rachetas da la Hamas giajan entant enavos, rapportan medias israelianas.
 • L'Israel approvescha d'avrir il passagi da cunfin Kerem Schalom per agid umanitar. Quai duai levgiar l'import d'in dumber pli grond da camiuns, tenor indicaziuns ord circuls da la regenza dals Stadis Unids da l'America.

7 da december

 • Il secretari general da l'ONU, Antonio Guterres, ha pretendì ch'il cussegl da segirtad da l'ONU duai agir. El duai s'engaschar per meglierar la situaziun umanitara en la Strivla da Gaza. Per l'emprima giada dapi sia elecziun, è Guterres sa referì sin l'artitgel 99 da la charta da l'ONU. Quel permetta al secretari general, d'inditgar mintga fatg, che periclitescha tenor ses avis la pasch internaziunala.
 • Il senat dals Stadis Unids ha bloccà novs agids finanzials da milliardas per l'Ucraina e per l'Israel. Il pachet da passa 110 milliardas dollars n'ha betg survegnì las 60 vuschs necessarias. Tut ils republicans en il senat han votà cun Na.

6 da december

 • Il schef da la regenza israeliana – Benjamin Netanjahu ha ditg che l'Israel haja mazzà la mesadad da tut ils cumandants da battagliun da la Hamas. La gruppaziun radical-islama ha tenor l'Israel 24 battagliuns cun mintgamai radund 1'000 commembers.
 • L'armada israeliana è tenor atgnas indicaziuns entant arrivada en il center da la citad gronda Chan Yunis en il sid da la Strivla. Or da la regiun èsi er il glindesdi puspè vegnì sajettà rachetas en direcziun da l'Israel.
 • La populaziun civila en la strivla patescha enorm. Tenor il comité internaziunal da la Crusch Cotschna na saja in agid umanitar commensurà betg pussaivel. La glieud na vegnia betg dad ir en segirtad ed il provediment medicinal daventia adina mender. L'IKRK pretenda ch'omaduas varts segireschian che la populaziun civila haja access ad agid umanitar. Latiers dovria l'organisaziun access als ostagis israelians che la Hamas tegn anc adina a ferm.
Gaza Drohne
Legenda: Schuldada israeliana cun ina drona, en il sid d'Israel. Keystone

5 da december

 • Ils davos Svizzers han bandunà la Strivla da Gaza. Sco quai ch'il Departament federal per affars exteriurs ha communitgà – ha ina famiglia da quatter bandunà la regiun glindesdi. Collavuraturs da l'ambassada svizra a Cairo sajan s'occupads dals quatter. Da las persunas svizras ch'il Departament federal per affars exteriurs sa – ch'ellas eran en la Strivla da Gaza – han cunquai tuttas bandunà la regiun.
 • L'Israel posseda sco i para grondas pumpas per inundar ils tunnels da l'organisaziun radical-islamica Hamas. Tenor rapports da medias – pudess l'Israel metter sut aua ils tunnels en la Strivla da Gaza cun aua da mar. La gasetta Wall Street Journal scriva – sa referind a funcziunaris americans – ch'i na saja betg enconuschent – sche l'Israel veglia era far diever da questa tactica. L'Israel na saja ni sa decis per quest plan – ni haja il pajais dementì el.
 • L'armada israeliana ha entant attatgà miras da la milissa da la Hisbollah en il Libanon. Els hajan attatgà infrastructura terroristica ed in areal militar – fa a savair l'armada israeliana. L'Israel ha cunquai reagì sin attatgas da la Hisbollah da glindesdi. Dapi il cumenzament da la guerra tranter l'Israel e l'organisaziun radical-islama Hamas – datti adina puspè confruntaziuns tranter l'armada israeliana e la Hisbollah.
 • Adina dapli persunas israelianas dumondan per ina lubientscha per purtar ina arma. Dapi il cumenzament da la guerra tranter l'Israel e l'organisaziun radical-islama Hamas hajan radund 260'000 persunas fatg ina tala dumonda – uschia il minister da polizia israelian. Sia finamira saja da lubir a tantas persunas sco pussaivel da s'armar per defender sasez e lur famiglias.

4 da december

 • Uss cumbattan las truppas israelianas sin l'entir territori da la Strivla da Gaza. Tenor il pledader da l'armada israeliana è la finamira da la schuldada da chattar e mazzar ils terrorists, pia la glieud da la Hamas radical-islamistica. Avant aveva l'Israel ordinà als Palestinais en il sid da la Strivla da Gaza da bandunar tschertas regiuns. En il nord da la Strivla da Gaza ha il militar israelian gia occupà grondas parts, ed ordinà evacuaziuns.

3 da december

 • En la Strivla da Gaza èn mortas pliras tschient persunas suenter novas attatgas da l'armada israeliana. Quai tenor infurmaziuns da l'organisaziun radical-islama Hamas. Aifer 24 uras sajan radund 700 persunas vegnidas mazzadas.
 • L'armada israeliana ha entant rinforzà sias attatgas sin la Strivla da Gaza. Ella haja attatgà entaifer in di radund 400 miras, ha ella communitgà. Tranter quellas sajan era miras en il sid da la Strivla da Gaza, nua ch'ina gronda part da la populaziun civila è fugida.
 • Per l'emprima giada dapi la fin da la pausa da cumbat hai dà en la citad israeliana Tel Aviv in alarm da rachetas ier saira. Medias israelianas han rapportà da plirs sajettims davent da la Strivla da Gaza sin il territori grond da Tel Aviv. La Hamas extremistica è sa declerada responsabla per questas attatgas.
 • L'Israel ha sco i para scuvert passa 800 tunnels dapi il cumenzament da la guerra en la Strivla da Gaza. Quai tenor atgnas indicaziuns. Radund 500 da quels tunnel da la Hamas haja l'armada gia destruì. Intgins dals tunnels hajan collià indrizs strategics da la Hamas. En divers tunnels haja l'armada israeliana chattà armas.

2 da december

 • L'Israel ha interrut las tractativas davart ina nova pausa da cumbat en la Strivla da Gaza. La regenza haja clamà enavos la delegaziun ch'avess gì da tractandar, scriva la regenza israeliana. L'Israel reproscha a la Hamas ch'ella n'haja betg laschà liber tut las persunas ch'eran sin la glista tractandada. La glista era part da la cunvegna ch'aveva manà a la pausa da cumbat da l'emna passada. Entant intensivescha l'Israel puspè sias attatgas en la Strivla da Gaza.
 • Suenter la guerra da Gaza vul l'Israel endrizzar ina zona neutrala en la regiun da cunfin cun la Strivla da Gaza. Il cussegliader da segirtad da la regenza ha ditg a Tel Aviv ch'i na vegnia betg pli dar situaziuns che persunas da la Hamas possian esser al cunfin, surpassar quel e mazzar civilistas e civilists. Vitiers ha el ditg che l'Israel n'haja nagin interess d'occupar danovamain la Strivla da Gaza. El ha er concedì che la Hamas na saja anc ditg betg victorisada.
 • La notg sin sonda ha il militar israelian attatgà finamiras da la Hamas islamistica e dad autras gruppas terroristicas en il sid da la Strivla da Gaza. Quai rapportan medias. Grevs cumbats vegnan annunziads or da la citad da Chan Yunis. La pausa da cumbat en la Strivla da Gaza è scadida venderdi a bun’ura.

Prim da december

 • La pausa da cumbat tranter l'Israel e la Hamas è scadida. Il militar israelian declera d'avair reprendì il cumbat cunter la Hamas. Ella inculpescha la Hamas d'avair violà las cundiziuns da la pausa da cumbat ed sajettà sin territori israelian.
 • L'armada israeliana conferma rapports da las medias davart l'alarm d' aria en vischnancas israelianas datiers da la Strivla da Gaza. Uschia saja vegni observà circa in'ura avant la scadenza da la pausa d'armas ina racheta or da la strivla da Gaza e reagì cun il sistem da defensiun cunter rachetas «Iron Dome».
 • L'armistizi è stà fixà fin las 6 (temp svizzer). Anc paucas uras avant ch'il termin è scadì ha l'autoritad da praschun israeliana relaschà tenor indicaziuns palestinaisas danovamain 30 praschuniers e praschunieras palestinaisas, suenter che la Hamas aveva laschà liber gievgia ulteriurs otg ostagis israelians.
 • Ed ulteriurs 310 camiuns cun rauba d'agid han cuntanschì avant la fin da la pausa da cumbat il nord da la strivla. En tut han dapi il cumenzament da la pausa da fieu 1000 camiuns cuntanschì la Strivla da Gaza e furnì mangiativas, medicaments e rauba dal basegn da mintgadi.

30 da november

 • Mo paucas minutas avant la scadenza dal termin han l'Israel e la Hamas prolungà la pausa da cumbat per almain di. Il militar israelian ha communitgà la gievgia en damaun che la pausa vegnia cuntinuada, per dar temp per intermediar e barattar ulteriuras ostagias ed ostagis encunter praschuniers palestinais.
 • La Hamas confermà che la pausa dal fieu dura er il settavel di. La gruppa militanta aveva laschà la mesemna 16 ulteriuras ostagias ed ostagis en la libertad, tranter quels er trais umans da la Germania. En il barat ha l'Israel relaschà 30 ulteriuras palestinaisas e palestinais en libertad.
 • L'armistizi ch'è vegnì intermedià dal Katar e da l'Egipta è entrà en vigur per l'emprim quatter dis ed è vegnì prolungà per dus dis il glindesdi. Tuttas duas varts han declerà repetidamain, ch'ellas veglian puspè cuntinuar ils cumbats suenter la pausa. La pausa lubescha da respirar suenter set emnas guerra e permetta ultra dal barat da praschuniers furniziuns d'agid per la populaziun civila en la Strivla da Gaza che patescha sut la guerra.

29 da november

 • La Hamas ha relaschà 12 ulteriurs ostagis durant la pausa da cumbat. Ina gruppa da 10 Israelians e duas persunas da l'ester saja arrivada en l'Israel, uschia l'armada israeliana. Il medem temp ha l'Israel relascha 30 praschuniers palestinais.
 • Ils ministers da l'exteriur dals stadis G7 pretendan che tut ils ostagis en la Strivla da Gaza vegnian imediat relaschads – senza cundiziuns. En ina communicaziun communabla sustegna la gruppa er ina prolungaziun da la pausa da cumbat. Il medem mument accentueschan ils ministers dentant era il dretg da l'Israel da sa defender per evitar ina repetiziun dals 7 d'october. Per ils G7 saja ina schliaziun cun dus stadis en la regiun pertutgada anc adina l'endretga via.

28 da november

 • Sco spetgà èn er oz vegnids libers ostagis ch'eran en la Strivla da Gaza en ils mauns da la Hamas radical-islamistica. Indesch persunas israelianas haja la Crusch Cotschna retschavì, communitgescha l'armada israeliana. Persuenter duain 33 dunnas e giuvenils palestinais vegnir libers. Avant aveva il pajais intermediatur Katar annunzià che l'Israel e la Hamas sajan s'accordads da prolungar la pausa da cumbat per dus dis. Quai fiss fin la gievgia en damaun.

27 da november

 • La pausa da cumbat tranter l'Israel e la Hamas radical-islamistica vegn prolungada tenor indicaziuns dal Katar via la plattafurma X. Ina cunvegna prevesia da laschar ruassar per dus ulteriurs dis las armas. Las cundiziuns duain restar las medemas, sco tar la cunvegna d'enfin uss, ha in represchentant da la Hamas ditg envers l'agentura da novitads Reuters. Da l'Israel na datti anc nagina reacziun. La pausa da cumbat actuala dueva ir a fin glindesdi saira.
 • Il president american Joe Biden è per ina prolungaziun da la pausa da cumbat tranter l’Israel e la Hamas radical-islamica. Uschia pudessan dapli ostagis vegnir libers e dapli agid umanitar cuntanscher las persunas basegnusas en la Strivla da Gaza ha ditg Biden ad ina conferenza da pressa. Era tenor la ministra da l’exteriur franzosa Catherine Colonna fissi bun, nizzaivel e necessari da prolungar la pausa da cumbat. E quai enfin che tut ils ostagis èn libers. Quai ha Colonna ditg en in’ intervista cun l’emettur da televisiun «BFM TV».
 • Dapi venderdi èn 58 persunas israelianas, che la Hamas aveva rapinà ils 7 d'october, e 177 persunas en praschuns israelianas vegnidas libras. La cunvegna tranter la Hamas ed Israel prevesa, ch'ulteriuras 10 persunas israelianas vegnan libras oz, e persuenter er in tschert dumber da persunas palestinaisas.

26 da november

 • La Hamas ha laschà liber 17 ostagis e surdà els a collavuraturas e collavuraturs da la Crusch Cotschna. Tenor il militar israelian vai per 13 Israelians e quatter persunas da l’exteriur. En il fratemp èn las persunas liberadas en l’Israel. L’Israel da sia vart ha laschà liber 39 dunnas e minorens ch’eran en praschun. La pausa da cumbat tranter l’Israel e la Hamas ha cumenzà il venderdi e duai cuzzar almain 4 dis.

25 da november

 • Il segund di da la pausa da cumbat en la Strivla da Gaza cuntinuescha l'agid ad arrivar. 100 ulteriurs camiuns hajan purtà mangiativas e medicaments, communitgescha la Mesaglina cotschna egipziana. Ulteriurs transports, era cun gas e diesel duain anc suandar. En il rom dal barat da persunas vul l'Israel laschar liber oz 42 ulteriurs praschuniers palestinais. Quai sut la cundiziun che la Hamas da sia vart lascha avant liber ostagis israelians.
 • Al cunfin tranter l'Israel ed il Libanon hai suenter in di senza incaps pli gronds puspè in incident. L'armada israeliana ha tenor atgnas indicaziuns sajettà giu la notg passada ina racheta che vegniva dal Libanon e ch'aveva sco mira ina drona israeliana. Sco ulteriura reacziun haja dà attatgas sin posiziuns da la Hisbollah en il Libanon. Suenter che la pausa da cumbat en la guerra en la Strivla da Gaza aveva cumenzà avevi dà ier in di ruassaivel dentant tendì al cunfin israelian-libanais.
 • En il rom da la cunvegna tranter l'Israel e la Hamas radical-islamistica duain 42 ulteriurs praschuniers palestinais vegnir libers oz. Quai annunzian las autoritads responsablas da l'Israel. Cundiziun per laschar liber questa glieud saja che ostagis israelians vegnian avant laschads liber da la Hamas en la Strivla da Gaza.
 • L’Israel ha survegnì in’ulteriura glista cun nums dad ostagis che duain vegnir libers oz da la Hamas. Quai ha communitgà il biro dal prim-minister israelian, Benjamin Netanjahu. Las famiglias da 13 persunas rapinadas sajan vegnidas infurmadas. Ier aveva la Hamas laschà liber in’emprima gruppa cun 24 ostagis. L’Israel da sia vart aveva sin quai laschà liber 39 persunas palestinaisas ch’eran en praschun.

24 da november

 • En la Strivla da Gaza ha la Hamas islamistica surdà oz in'emprima gruppa d'ostagis israelians a la Crusch Cotschna. En tut sajan quai stads 13 dunnas ed uffants israelians e 12 persunas or da la Tailanda – rapportan medias. La surdada saja stada en in'ospital en il sid da la Strivla da Gaza. Ils ostagis sajan ussa en viadi vers il passagi dal cunfin Rafah en l'Egipta. Suenter duessan els vegnir surdads a l'armada israeliana.
 • Dapi las 07:00 temp local (06:00 da MEZ) vala in armistizi en la Strivla da Gaza. Sin quai èn sa cunvegnids l'Israel e la Hamas suenter intermediaziuns tras il Katar.
 • Entant hajan er ils emprims camiuns cun rauba d’agid traversà il passagi da cunfin a Rafah, tranter l’Egipta e la Strivla da Gaza. Quai rapportan medias statalas. Tenor l’armada israeliana sajan quatter camiuns-cisterna e quatter camiuns cun gas vegnids surdads ad ovras d’agid da l’ONU.
 • Il bratsch militar da la Hamas ha confermà il cumenzament aspirà da la pausa da fieu venderdi a bun'ura e la durada planisada da quatter dis. Avant han ils cumbats però cuntinuà. La damaun han puspè urlà las sirenas d'alarm en il territori da cunfin tranter Israel e Gaza.
Geiseln Tel Aviv Bilder
Legenda: Purtrets d'ostagias ed ostagis a Tel Aviv ils 23 da november. Keystone
 • L'armistizi duai tenor la cunvegna vegnir duvrà tranter auter per furnir rauba d'agid en la strivla da Gaza. L'ovra d'agid dals Palestinais da l'ONU UNRWA vul trair a niz la pausa da cumbat per reparter rauba d'agid ch'è urgentamain necessaria.
 • A las 16:00 temp local (15:00 MEZ) duain ultra da quai vegnir deliberads en il rom da la cunvegna tranter l'Israel e la Hamas ils emprims 13 ostagis tegnids libers en la Strivla da Gaza. Tar els sa tractia da dunnas ed uffants. Percunter duain vegnir relaschads per mintga ostagi trais praschuniers palestinais or da praschuns israelianas. Era qua vai per dunnas e minorenas e minorens.

23 da november

 • Ils emprims ostagis vegnian laschads libers sin il pli baud damaun venderdi, e betg sco quintà gia gievgia. Quai ha communitgà la regenza israeliana. Las tractativas cun la Hamas fetschian progress e cuntinueschian.
 • La Hamas ha communitgà che la pausa da cumbat duai cumenzar gievgia da las 10:00, temp local. La gievgia ha l'armada Israeliana dentant attatgà 150 miras or da l'aria, tenor atgnas indicaziuns. Las attatgas èn sa concentradas sin la part dal nord. I vegn spetgà che la pausa cumenzia pir venderdi.
Gaza
Legenda: Keystone/Christophe Petit Tesson
 • Tenor cunvegna lascha la Hamas liber 50 ostagis ch'ella aveva rapinà ils 7 d'october. Persuenter lascha l’Israel liber 150 dunnas e minorens ch'èn en praschuns israelianas. Quai ha communitgà la Hamas. Sco la regenza israeliana ha gia ordavant annunzià, duai la pausa da cumbat cuzzar maximal 10 dis. Silsuenter duain ils cumbats cuntinuar.

22 da november

 • En connex cun la pausa da cumbat decidida tranter l'Israel e la Hamas datti emprims detagls. La pausa da cumbat da quatter dis duaja cumenzar mesemna avantmezdi, ha communitgà l'organisaziun radical-islama Hamas. Percunter spetga l'Israel ch'ils emprims ostagis vegnan libers en il decurs dal di. Sco quai che l'Israel aveva annunzià gia avant duai la pausa da fieu cuzzar maximalmain diesch dis.
 • En in statement ha la Hamas confermà la liberaziun da 50 ostagis en barat cunter 150 praschuniers palestinais durant il paus.
 • Il stadi dal Golf Katar ch'ha intermedià tranter omaduas varts ha communitgà ch'i vegnia communitgà las proximas 24 uras cura ch'il paus d'armas da quatter dis cumenza.

21 da november

 • La presidenta dal Comité internaziunal da la Crusch Cotschna, Mirjana Spoljaric è sa scuntrada cun il schef da la Hamas radical-islamica, Ismail Haniyeh. Spoljaric saja viagiada en il Katar, per far avanzar dumondas umanitaras en connex cun la Strivla da Gaza e l'Israel, ha il IKRK communitgà a Genevra.
Spoljaric
Legenda: Mirjana Spoljaric è la presidenta dal Comité internaziunal da la Crusch Cotschna. Keystone
 • L'organisaziun discurria cun tut las partidas per meglierar il respect dal dretg internaziunal umanitar. Plinavant a il schef da la Hamas Haniyeh communitgà ch'ins saja datiers d'ina pausa da cumbat cun l'Israel. El discurra er d'ina schliaziun en las tractativas da la liberaziun d'ostagias ed ostagis. Tranter quels èn 40 minorens e minorenas, di l'armada israeliana.
 • En l'ospital en il nord da la strivla da Gaza, in dals puncts da cumbat centrals tranter las truppas israelianas e la Hamas, è la situaziun er stada il mardi precara. L'armada israeliana ha communitgà durant la notg che lur schuldads cuntinueschian là ils cumbats. Funtaunas palestinaisas hajan rapportà da tensiuns en l'ospital indonais, ch'era en la mira in di avant d'attatgas israelianas, ch'hajan mazzà 12 pazients e confamigliars e fatg tozzels da blessads, ha la Hamas communitgà.
 • L'armada israeliana ha circumdà cumplettamain la citad da Dschabalia en il nord da la Sdrivla da Gaza. Quai tenor atgnas indicaziuns. Ils schuldads hajan era attatgà 3 tunnels – en ils quals l'Israel smina commembers da l'organisaziun radical-islamica Hamas. Tenor infurmaziuns palestinaisas sajan era bleras persunas civilas mortas tar l'attatga.

20 da november

 • Cun evacuar uffants naschids prematuramain or da la Strivla da Gaza èn trais d'els restads en in ospital en la part sid da la strivla. 28 uffantins sajan entant arrivads bain en l'Egipta, ha l'Organisaziun mundiala da la sanadad, WHO ditg sin dumonda da l'agentura da novitads Reuters. Tut ils pitschens hajan grevas infecziuns. Entant datti novs cumbats enturn in segund ospital en la Strivla da Gaza. Mo paucs kilometers davent da l'ospital Al-Schifa fruntan enturn in ospital finanzià da l'Indonesia cumbattants israelians sin Palestinais.
 • Entaifer la Strivla da Gaza èn trais quarts da la populaziun palestinaisa en fugia – dals cumbats tranter la Hamas e l’armada israeliana. Quai correspundia a dapli che 1,7 milliuns umans – stima il Biro per l’agid d’urgenza da l’ONU. Sulettamain ier sajan 20'000 persunas fugidas dal nord en il sid da la strivla. Entant funcziunan puspè las pumpas per il provediment d'aua en la Strivla da Gaza. Tenor l'ONU tanscha il carburant furnì ier dentant mo per 24 uras.
 • La violenza en il Proxim Orient ha era consequenzas per la rapportaziun davart il conflict: 48 collavuraturs da medias sajan vegnids mazzads en l’Israel e la Strivla da Gaza dapi l'escalaziun dal conflict avant passa in mais. I sa tractia da 43 Palestinais, 4 Israelians ed in Libanais. Quai rapporta l’organisaziun nun-guvernamentala Committee to Protect Journalists. En pli vegnia la lavur dals schurnalists e las schurnalistas en la regiun da conflict impedida.

19 da november

 • Il dumber da Palestinais mazzads en la Strivla da Gaza è s'augmentà sin dapli che 13'000, quai tenor indicaziuns da la Hamas. Dapli che 30'000 persunas sajan vegnidas blessadas, ha il post da pressa da la regenza communitgà dumengia saira. Questas cifras na pon il mument betg vegnir verifitgadas independentamain.
 • Il president da la Frantscha, Emmanuel Macron, ha admonì il primminister da l'Israel, Benjamin Netanjahu, ch'i saja absolutamain necessari da distinguer tranter terrorists e la populaziun, ha il palazi d'Élysée communitgà la dumengia saira. I dettia memia bleras perditas civilas.

18 da november

 • En il decurs da la sonda èn 10'000 ulteriuras persunas fugidas dal nord en il sid da la Strivla da Gaza, communitgeschan las Naziuns Unidas. Las cifras sa basan sin stimaziuns dad observaders da l'ONU al lieu. Questas suondan l'appell da l'armada israeliana da bandunar il nord. L'Israel quinta che la Hamas haja centralas e basas en ospitals, scolas e chasas civilas en il nord, che l'armada vul eliminar. En il sid sincerescha l'armada israeliana da far mo attatgas exactas sin manaders da la Hamas e nagins bumbardaments pli gronds. Però era en il sid hai gia dà pliras attatgas ord l'aria fin ussa. E la populaziun civila da passa 2 milliuns persunas viva en pitgira e dependa da rauba d'agid che vegn mo per part sur il cunfin cun l'Egipta.
 • L’Organisaziun mundiala da la sanadad vul evacuar cumplettamain l’ospital da Al-Schifa en la Strivla da Gaza. Anc adina sajan bunamain 300 pazientas e pazients en l’ospital cumbattì. Quai ha scrit il schef da la WHO Tedros Ghebreyesus sin la plattafurma X. La situaziun al lieu saja desolata. I na dettia betg da baiver e betg da mangiar. Ed er ils medicaments che vegnian duvrads urgentamain manchian. La WHO elavureschia ensemen cun partenaris in plan d’evacuaziun.

17 da november

 • Davart la rauba d'agid per la Strivla da Gaza datti differentas infurmaziuns. Entant che l'Israel conferma d'avair lubì il trapass a 144 camiuns cun rauba d'agid per la populaziun en la Strivla da Gaza, communitgescha l'organisaziun d'agid da l'ONU per Palestinaisas e Palestinais che nagins camiuns na sajan anc arrivads en la Strivla da Gaza. Tenor las Naziuns Unidas dependa la populaziun en la Strivla da Gaza dad almain 100 camiuns cun rauba d'agid mintga di.
 • En la Strivla da Gaza èn arrivads ulteriurs passa 140 camiuns cun rauba d'agid. Tenor las autoritads israelianas hajan els transportà en la regiun da guerra vivonda, aua e medicaments. Las Naziuns Unidas accentueschan entant adina puspè che l'agid umanitar actual na bastia betg. I dovria mintga di 100 camiuns cun rauba d'agid per proveder cun il pli necessari ils abitants en la Strivla da Gaza. En tut vivan radund 2,2 milliuns persunas en la regiun.
 • L'armada israeliana è sco i para curt avant destruir il sistem militaric da la Hamas en il nord da la Strivla da Gaza. Quai tenor atgnas indicaziuns. L'Israel ha supplitgà la populaziun da bandunar era 4 citads en il sid da la regiun.
 • L'Israel ha sco i para furnì a l'ospital d'Al-Shifa en la Sdrivla da Gaza aua e da mangiar. Tenor atgnas indicziuns haja l'ospital survegnì passa 4000 liters aua da baiver e 1500 raziuns da mangiar. L'armada israeliana era penetrada mesemna en l'ospital d'Al-Shifa. L'Israel reproscha a l'organisaziun radical-islamica Hamas d'avair installà in center da commando sut l'ospital.
Soldaten Israel
Legenda: Schuldada israeliana mantegna lur panzers ils 16 da november Keystone
 • Il program alimentar mundial da l'ONU ha avertì d'ina fomaz en la Strivla da Gaza pervi da la guerra. Il provediment cun victualias ed aua n'existia praticamain betg pli en la regiun. Paun saja in product da luxus. En vista a l'enviern ch'è avant porta ils alloschis d'urgenza ch'èn fullanads e la mancanza d'aua da baiver saja pussaivel che persunas en la Strivla da Gaza pudessan murir da la fom, uschia rapporta la directura dal program alimentar mundial. Ins haja enfin oz preschentà agid alimentar per dapli che 700'000 persunas.

16 da november

 • Il cussegl da segirezza da l'ONU pretenda ina pausa da cumbat en la Strivla da Gaza. Suenter lungas discussiuns ha il gremi approvà ina resoluziun lianta. Las armas duain taschair durant plirs dis. Ultra da quai duai dar corridors per fugir e per l'agid umanitar.
 • Ils Stadis Unids da l'America, la Gronda Britannia e la Russia n'han betg dà giu lur vusch e desistì da lur dretg da veto. Las emnas passadas avevan 4 texts da resoluziuns fatg naufragi en il cussegl da segirezza. 12 da 15 commembers èn stads per la resoluziun.
 • Israel refusa pausas da cumbat, uschè ditg che las ostagias ed ils ostagis n'èn anc betg libers. Ed els spetgian dal cussegl da segirezza ina condemnaziun da la Hamas, e ch'el accepta ch'i dovria ina nova structura da segirtad en la strivla da Gaza.

15 da november

 • Las forzas armadas israelianas èn entradas en ina part da l'ospital Al-Shifa en la Strivla da Gaza. Sin basa d'infurmaziuns dal servetsch secret han schuldads fatg «in'operaziun precisa ed intenziunada cunter la Hamas en in sectur determinà da l'ospital da Schifa», ha l'armada communitgà sin X. Tenor rapports da medias avevan las forzas armadas avant avertì las autoritads en la Strivla da Gaza. En il conturn ed er en l'ospital hai dà explosiuns, rapporta in directur da sanadad da l'ospital.
 • L'Israel suppona sut il cumplex da l'ospital ina centrala da commando da la Hamas. Ils Stadis Unids han tenor atgnas indicaziuns medemamain infurmaziuns che conferman quai. La Hamas snega quai.
 • L'Israel haja er tramess en l'ospital teams medicinals e persunas che tschantschan arab, per evitar che persunas civilas vegnan donnegiadas. La Hamas fa entant er responsabla ils Stadis Unids per la razzia. Che ella ha confermà las infurmaziuns ch'èn tenor la Hamas falladas, ch'i dettia en l'ospital ina centrala da la Hamas, saja stada glisch verda per l'armada israeliana.
 • En il nord da la Strivla da Gaza prenda tenor indicaziuns da l’ONU mo pli in ospital si pazients. L'ospital Al-Ahli en la citad da Gaza saja sco suletta anc en funcziun minimala, ha il biro d’agid d’urgenza da l’ONU OCHRA communitgà. Tut ils auters ospitals han sistì il manaschi pervi d’ina mancanza d’electricitad, material medicinal, oxigen, mangiativas ed aua. La situaziun vegnia mendra pervi da bumbardaments e cumbats en lur conturns. En l'ospital Al-Ahli sajan actualmain var 500 pazients.

14 da november

 • Radund 200'000 persunas èn fugidas fin ussa en il sid da la Strivla da Gaza, quai tenor indicaziuns da l'ONU. Tantas persunas sajan tenor stimas ids tras il «corridor» ch'è vegnì avert da l’armada israeliana per bandunar il nord, ha il biro d’agid d’urgenza da l’ONU communitgà. Per las tschientmillis da persunas che na pon u vulan betg ir en il sid, saja adina pli grev da survegnir avunda aua da baiver e mangiativas.

13 da november

 • Entant èsi gartegià a l’Organisaziun mundiala da la sanadad da puspè reconnectar cun il pli grond ospital en la Strivla da Gaza. Tenor il persunal sajan las cundiziuns en l’ospital dad Al-Schifa desastrusas e privlusas. Quai ha scrit il schef da la WHO Tedros Ghebreyesus sin la plattafurma X. Adina dapli pazients morian en consequenza da las attatgas permanentas. L’infrastructura da l’ospital na funcziunia betg pli. Dapi trais dis na dettia nagin current electric e nagin’aua pli. Anc adina sa chattian passa duamilli persunas en l'ospital – uschia il schef da la WHO vinavant.
 • En ina communicaziun ha pretendì Josep Borrell, l’incumbensà spezial per l’exteriur da l’UE, ch’i dettia immediat pausas da cumbat e corridors umanitars en la Strivla da Gaza. Be uschia saja pussibel da proveder la populaziun civila cun il pli necessari. I stoppia esser pussibel per civilistas e civilists da bandunar la zona da cumbat. A la Hamas renfatscha Borrell da malduvrar clinicas sco basas militaras e da malduvrar pazients ed autras persunas sco scuts da protecziun umans. Quai violeschia cleramain il dretg umanitar. A medem temp pretenda Borrell er da l’Israel da resguardar il dretg umanitar e da sa tegnair enavos per proteger la populaziun civila en la Strivla da Gaza.

11 da november

 • L'armada israeliana ha tenor atgnas indicaziuns surpiglià la controlla dad 11 posts militars da la Hamas dapi l'entschatta da las acziuns per terra en la Strivla da Gaza. Ultra da quai hajan ins mazzà ulteriurs terrorists supponids sco era destruì lur tunnels, bittarachetas, deposits d'armas e posts d'observaziun, scriva il militar. El ha appellà a las civilistas e civilists da s'annunziar, sche la Hamas radical-islama duess impedir ch'ellas pon fugir. Entant ha il pli grond ospital en la Strivla da Gaza para nagin carburant pli. Las pazientas ed ils pazients na possian betg pli vegnir provedids, ha ditg il directur da l'ospital.
 • L’Organisaziun mundiala da la sanadad WHO è zunt preoccupada pervi dal provediment da sanadad en la Strivla da Gaza. Entant sajan anc 20 dals 36 ospitals en funcziun ed er quels be en il modus d’urgenza. Il schef da la WHO, Tedros Ghebreyesus, ha ditg en il Cussegl da segirezza da l’ONU che la situaziun al lieu sa laschia strusch descriver. Ils corridors dals ospitals sajan fullanads cun blessads, malsauns e moribunds. Las salas da morts sajan fullanadas ed i dettia operaziuns senza narcosa. Dasper la WHO ha er il Comité internaziunal da la Crusch Cotschna danovamain pretendì ch'ospitals na vegnian betg attatgads.
 • L’Israel ha curregì il dumber d’unfrendas dals 7 d’october. Il di da l’attatga da la milissa radical-islama Hamas sajan radund 1’200 persunas vegnidas mazzadas e betg sco supponì fin uss 1’400. I sa tractia dad ina calculaziun actualisada – ha communitgà il ministeri da l’exteriur.
  En la Strivla da Gaza haja l’armada israeliana mazzà passa 10'000 persunas dapi l’escalaziun da la violenza. Quai ha communitgà l’autoritad da la sanadad palestinaisa che vegn controllada da la Hamas. Questa cifra na po betg vegnir verifitgada da moda independenta. Dentant quintan organisaziuns da l’ONU che quest dumber pudessi constar.

10 da november

 • En la Strivla da Gaza n'èn 20 dals 36 ospitals betg pli en funcziun. Ils ospitals sajan per part destruids. Per part manchia material medicinal, rapporta l'organisaziun mundiala da la sanadad. Ils ospitals che sajan anc en funcziun, funcziunian be en modus d'urgenza. Ultra da quai hajan blers ospitals dubel tants pazients sco letgs. En la vischinanza da differents ospitals hai era oz puspè dà ferms cumbats tranter l'Israel e truppas da la Hamas.
 • Las Naziuns Unidas appelleschan a l'Israel d'avrir il cunfin cun la Strivla da Gaza a Kerem Schalom. Quest passagi saja vegnì construì spezialmain per camiuns. Il cunfin da Rafah che maina en l'Egipta saja vegnì bajegià per peduns, uschia in pledader da l'ONU. A Rafah dettia uschia adina era problems logistics per camiuns che transportian rauba d'agid en la Strivla da Gaza. Avant il cumenzament da la guerra avevan mintga di var 500 camiuns passà il cunfin a Rafah. Ier sajan quai stà 65.

9 da november

 • L’Israel è pront per singulas pausas da cumbat localas; però betg in'armistizi. In pledader dal militar israelian ha confermà ils rapports americans; dentant accentuà ch'i sa tractia effectiv mo da pausas. Dapi l'attatga da la Hamas ils 7 d’october bumbardescha l’Israel senza pausa la Strivla dal Gaza. Tenor differents rapports èn almain 10’000 persunas vegnidas mazzadas; la situaziun umanitara en la Strivla è precara.
 • Suenter ferms cumbats ha l'armada israeliana conquistà ina basa militara da l'organisaziun islamistica Hamas. Quai tenor atgnas indicaziuns. La basa sa chattia en il nord da la Strivla da Gaza. Las truppas israelianas hajan mazzà terrorists, confiscà bleras armas e scuvrì tunnels. L'Israel smina ch'ils manaders militars e politics da la Hamas sa zuppan en il sistem da tunnels en la Strivla da Gaza.
 • Agenturas da pressa han infurmà che las partidas involvidas en la guerra a Gaza veglian tractandar davart ina pausa da fieu sco era da laschar liber ostagis. 10 fin 15 ostagis duajan vegnir libers. Persuenter duaja dar ina pausa umanitara da fin 3 dis.
 • In convoi cun rauba d’agid medicinal è arrivà tar il pli grond ospital en la Strivla da Gaza. Quai han communitgà l’Organisaziun mundiala da la sanadad e l’Ovra d’agid per la Palestina da las Naziuns Unidas. I sa tractia pir da la segunda furniziun da rauba d’agid per l’ospital da Al-Shifa dapi l’escalaziun da la violenza avant in mais. La quantitad furnida na tanschia dentant insumma betg per cuntentar il basegn.
 • Il medem mument ha la WHO avertì dal privel che malsognas infectusas pudessan sa derasar en consequenza dals cumbats permanents e la destrucziun da l’infrastructura.
 • Dapi las attatgas terroristicas da la Hamas sin l’Israel avant in mais èn fin uss 92 collavuraturs e collavuraturas da l'ONU vegnidas mazzadas dals cumbats en la Strivla da Gaza. Quai ha ditg il cumissari general da l’Ovra d’agid per la Palestina da las Naziuns Unidas, Philippe Lazzarini, en in’intervista cun las gasettas da Tamedia. L’ONU haja anc mai pers uschè blers collavuraturs en in conflict entaifer in mais – ha ditg il diplomat svizzer. Fin uss sajan passa 50 indrizs da l’ovra d’agid vegnids attatgads. Tozzels da persunas sajan morts, tschients ulteriurs vegnids blessads – uschia Lazzarini vinavant.

8 da november

 • La G7 pretenda mesiras per la populaziun civila. Per l'ina dovri pausas da sajettar. Per l'autra corridors umanitars per furnir agid. Ils gronds stadis industrialisads (tranter auter la Germania ed ils Stadis Unids) pretendan er ch'ils ostagis e las ostagias vegnan liberadas, senza precundiziuns.
 • La protecziun da la populaziun civila stoppia correspunder al dretg internaziunal. Per la pasch en la regiun saja ina schliaziun da dus stadis. Israel e las palestinaisas ed ils palestinais hajan il medem dretg sin ina vita en segirtad e pasch, hai num en ina decleraziun communabla. La G7 prend era posiziun cunter l'antisemitissem. Commembras da la G7 èn ils Stadis Unids, la Frantscha, la Gronda Britannia, il Giapun, la Germania ed il Canada.
Gaza
Legenda: Abitantas da la Strivla da Gaza bandunan il nord ils 5 da november. Keystone
 • En la Strivla da Gaza è in convoi da la crusch cotschna vegnì attatgà, annunzia l'organisaziun. Dus da tschintg camiuns chargiads cun rauba d'agid medicinala sajan vegnids donnegiads. In dals chauffeurs saja blessà. Il convoi d'agid saja stà da viadi vers in ospital a Gaza. Da tgi che l'attatga è vegnida, n'è betg cler. In represchentant da la Crusch Cotscha internaziunala fa endament che partidas da conflict en tenor dretg internaziunal obligadas da far pussaivel l'access a instituts medicinals. Sut quellas cundiziuns na possia ins dentant betg lavurar.
 • Il militar israelian s'avanza para adina pli fitg tar sia offensiva a terra en la Strivla da Gaza. Il minister da defensiun israelian Joaw Gallant ha ditg ad ina conferenza da medias che schuldads israelians sajan entant en acziun en il cor da la citad da Gaza.
 • La bilantscha intermediara da las acziuns militaras: Attatgas sin 14'000 miras en la strivla, destrucziun da passa 100 entradas en tunnels e da 4'000 armas. Plinavant haja l'armada israeliana mazzà plirs cumandants da la Hamas e millis da terrorists.
 • L'agid umanitar per la Strivla da Gaza è tenor Imene Trabelsi mo in dagut sin in crap chaud. Imene Trabelsi maina la Crusch Cotschna regiunala en il Proxim Orient. Per famiglias saja la situaziun spezialmain schletta, damai ch'ils alloschaments d'urgenza èn emplenids. Bleras stoppian durmir sin via u sin tetgs. I manchian cuvria a vivonda per babys.

7 da november

 • Dapi il cumenzament da la guerra en la strivla da GAZA saja 70% da la populaziun là vegnida stgatschada, quai ha communitgà l'ovra d'agid palestinaisa da l'ONU. En ils 240 alloschis d'urgenza da l'ONU èn dapli che 1,2 milliuns persunas, quels sajan tuts sur-occupads. Per part èn en in alloschi quatter giadas dapli persunas ch'il dumber maximal. Entant ha l'Organisaziun mundiala da la sanadad, WHO communitgà che plirs tschient camiuns cun rauba d'agid spetgan avant il cunfin da Rafah. Ins na survegnia dentant nagin access. L'Israel tema che la rauba d'agid pudess vegnir en il mauns da la Hamas.
 • Il schef da la regenza israeliana Benjamin Netanjahu na vul betg interrumper il fieu durant la guerra en la Strivla da Gaza. Senza laschar liber ostagis na vegnia a dar nagin armistizi, ha Netanjahu ditg en in'intervista cun l'emettur american ABC News. In armistizi general na sa cunvegniss betg cun las finamiras che l'Israel ha en la guerra. Però: pausas curtas e tacticas per porscher agid umanitar u per pussibilitar a la populaziun civila da bandunar la strivla da Gaza possian vegnir scleridas, uschia Netanjahu vinavant. «Ina pausa da cumbat impediss nossas stentas per liberar las ostagias ed ils ostagis. Il sulet, che quels criminals da la Hamas chapeschan, è il squitsch militar che nus faschain.»
 • Israel stoppia surpigliar la responsabladad per la segirezza a Gaza. Quai ha Netanjahu respundì sin la dumonda, tge che schabegia en la Strivla da Gaza, suenter che la Hamas haja perdì sia pussanza. Ins haja vesì, tge che schabegia, sch'Israel na fetschia betg quai. La Hamas vegnia a terrorisar en dimensiuns betg imaginablas.
Benjamin Netanjahu
Legenda: Netanjahu a Tel Aviv ils 8 d'october Keystone
 • L'armada israeliana è avanzada, tenor atgnas indicaziuns, «lunsch» en la strivla da Gaza. En la citad da Gaza sajan truppas terrestras en acziun, ha il pledader da l'Armada israeliana ditg ier saira. Avant avevan las forzas armadas gia partì las strivla da Gaza en duas parts e cunquai circumdà la citad Gaza cumplainamain. Er haja l'Israel pudì mazzar dus cumandants da la Hamas ch'hajan tratg ils fils tar la mazzacra dals 7 d'october.
 • Netanjahu ha er tegnì in pled suenter in mais guerra avant radund 100 diplomatas e diplomats. Ses pajais saja en ina «vasta guerra tranter civilisaziun e barbaria». La barbaria vegnia manada d'ina axa dal terrur, ha Netanjahu ditg. La Hamas haja gì l'intent da destruir l'avischinaziun diplomatica tranter l'Israel e pajais arabs.

6 da november

 • Las truppas israelianas han dividì la Strivla da Gaza cumplettamain en duas parts. Quai ha il pledader da l'armada israeliana Daniel Hagari ditg avant las medias la dumengia. La notg vegnia a dar ina acziun militara impurtanta. En pli hajan las truppas er circumdà la citad da Gaza.
Gaza
Legenda: Schuldada israeliana prepara muniziun d'artilleria ils 5 da november datiers dal cunfin tranter Israel e la Strivla da Gaza. KEystone
 • Il ministeri da sanadad palestinais, che vegn controllà da la Hamas, annunzia entant 9'770 mortas civilistas e morts civilists. Da quai sajan la gronda part uffants. L'Ovra d'agid da l'ONU per palestinaisas e palestinais, l'UNRWA, deplorescha 79 mortas collavuraturas e collavuraturs.
 • L’aviatica militara da la Jordania ha bittà giu rauba d’agid medicinal sur la Strivla da Gaza per il lazaret jordanic. Quai ha scrit il retg Abdullah il Segund sin la plattafurma X. I saja lur obligaziun da gidar ils frars e las soras palestinaisas che sajan vegnidas blessadas en la guerra cunter Gaza. Tenor la gasetta «The Times of Israel» n’èsi fin uss betg cler, sche la rauba d’agid saja arrivada en il lazaret e sche l’acziun saja vegnida manada tras cun il consentiment da l’Israel.
 • Pliras organisaziuns da l’ONU pretendan ina pausa da cumbat per la Strivla da Gaza. «Avunda è avunda!», scrivan ils schefs e las scheffas da diversas organisaziuns en ina communicaziun communabla. Ils cumbats e las attatgas stoppian chalar. Suttascrit la decleraziun han tranter auter il schef dal biro per l’agid d’urgenza ed il schef d’Unicef, l’Ovra d’agid per uffants da las Naziuns Unidas. Che la Hamas haja mazzà 1’400 Israelians e rapinà 200 ulteriurs saja sgarschaivel. Dentant saja er scandalus da mazzar brutalmain civilists en la Strivla da Gaza – sco er il fatg che la glieud là haja strusch access a bains da basa.

5 da november

 • D’ina attatga israeliana sin in champ da fugitivs en la Strivla da Gaza sajan passa 50 persunas vegnidas mazzadas, per gronda part dunnas ed uffants. Quai rapporta l’agentura da novitads palestinaisa Wafa. L’armada israeliana n’ha anc betg prendì posiziun en chaussa. Las indicaziuns fatgas na sa laschan er betg verifitgar a moda independenta. Gia ordavant hai dà rapports davart attatgas sin in auter champ da fugitivs. L’Israel ha declerà da betg avair attatgà quel cun intenziun.
 • Las truppas israelianas han fin uss attatgà passa 2’500 miras da la Hamas en la Striva da Gaza, ha communitgà il minister da defensiun.
 • Il primminister israelian Benjamin Netanjahu ha relaschà il minister per il patrimoni cultural, Amichai Elijahu. Lez aveva ditg en in'intervista che duvrar ina bumba atomara en la Strivla da Gaza saja «ina opziun». Il minister vegnia sclaus da tut las sesidas da la regenza. El n'era gia uss ni part dal cabinet da segirtad ni da quel da guerra.
 • L'autoritad d'autonomia palestinaisa duai avair ina rolla centrala en il futur da la Strivla da Gaza. Quai almain ord vista dals Stadis Unids da l'America. Il minister da l'exteriur american Anthony Blinken haja ditg quai al president palestinais Mahmud Abbas a chaschun d'in inscunter. Abbas ha ditg suenter l'inscunter, che l'autoritad d'autonomia returnia mo a Gaza sch'i dettia ina schliaziun politica, che cumpiglia era la Cisjordania occupada e l'ost da Jerusalem. La Strivla da Gaza è dapi il 2007 sut la controlla da l'organisaziun radical-islamica Hamas.

4 da november

 • Il primminister israelian Benjamin Netanjahu ha danovamain refusà ina pausa da cumbat en la Strivla da Gaza: Israel na vegnia betg a ceder enfin che la Hamas saja eliminada ed ils ostagis sajan deliberads. Quai haja el fatg cler d’in inscunter cun il minister da l’exteriur american Antony Blinken, ha ditg Netanjahu. Blinken aveva pretendì ch’i dettia pausas da cumbat per proveder la glieud en Gaza cun agid umanitar.
 • Il minister da l'exteriur american Antony Blinken è s'inscuntrà en la Jordania cun ils ministers da l'exteriurs da tschintg stadis arabs, e cun in represchentant da la PLO, l'Organisaziun per la liberaziun da la Palestina. Blinken a refusà la pretensiun d'in armistizi immediat. La proposta americana, per pausas da cumbat curtas refusa l'Israel dentant categoricamain. A l'inscunter èn stads tranter auter l'Arabia Saudita, il Katar e l'Egipta.
 • Il mument na dastga puspè nagin bandunar la Strivla da Gaza en direcziun Egipta. Quai pertutga tant persunas da l'exteriur sco era palestinais blessads. Il motiv per il stop d'extradas è tenor la Hamas l'attatga da l'Israel sin in'ambulanza. Persunas estras possian pir bandunar la Strivla da Gaza cura ch'era persunas blessadas possian vegnir transportadas en l'Egipta. Sco emprim stoppian ins dentant chattar vias segiras per las ambulanzas tar il cunfin a Rafah.
 • L'armada israeliana vul pussibilitar a la populaziun da la Strivla da Gaza da fugir en il sid. Il suentermezdi duai durant trais uras esser pussibel da duvrar ina via directa. Quai annunzia l'armada sin ina plattafurma online. I saja part da las stentas da motivar la populaziun civila da evacuar il nord da la Strivla da Gaza ed ir en il sid.
 • L’armada israeliana ha bumbardà in’ambulanza en il nord da la Strivla da Gaza. Il schef da l'Organisaziun mundiala da la sanadad (WHO), Tedros Ghebreyesus, saja schoccà da quest’attatga. Pazients, persunal medicinal, ospitals ed ambulanzas stoppian adina e sut tuttas circumstanzas vegnir protegids. Er il schef da la WHO ha pretendì ina pausa da cumbat. Ordavant aveva l’Israel communitgà che l’ambulanza attatgada saja vegnida duvrada da terrorists da la Hamas. Quella da l’autra vart ha annunzià che persunas blessadas sajan vegnidas transportadas al passagi da cunfin a Rafah per vegnir tgiradas en l’Egipta. Da l’attatga sajan 15 persunas vegnidas mazzadas. Las indicaziuns da tuttas duas varts na sa laschan betg confermar independentamain.

3 da november

 • Al cunfin tranter l’Israel ed il Libanon hai danovamain dà sajettims. La Hisbollah ha confermà d’avair attatgà in post da l’armada israeliana.
 • L’attatga da la Hamas sin l'Israel ils 7 d’october saja stada in'operaziun sulettamain palestinaisa. La decisiun per l'attatga saja stada «scorta e curaschusa ed il dretg mument». Quai ha ditg il schef da la milissa terroristica Hisbollah, Hassan Nasrallah. Dapi l'attatga è quai l'emprima giada ch'il schef da la Hisbollah ha prendì posiziun publicamain. Ultra da quai el smanatschà cun ina ulteriura escalaziun dal conflict. Tut las opziuns a la front libanaisa restian avertas. In’escalaziun saja ina pussaivladad realistica.

2 da november

 • Set persunas cun in pass svizzer, per part burgaisas u burgais dubels, han pudì bandunar la Strivla da Gaza en direcziun Egipta, scriva il minister da l'exteriur svizzer Ignazio Cassis sin la plattafurma X. En tut han 400 persunas pudì bandunar la strivla dal Gaza vers l'Egipta.
 • Da la attatga israeliana sin in champ da fugitivs en la Strivla da Gaza pudessi sa tractar d’in crim da guerra. Quai scriva l’Autcumissariat da las Naziuns Unidas per ils dretgs umans sin X. Il grond dumber d’unfrendas civilas e la dimensiun da la destrucziun sajan indizis per attatgas betg commensuradas.
 • L'Israel ha dumandà la Germania ed auters pajais per agid tar il tractament da blessads or da la Strivla da Gaza. Uschia duain bastiments da lazarett ir a riva en l'Egipta e surpigliar palestinais blessads, uschia l'embassadur israelian en Germania.
 • Tenor il ministeri da sanadad da Gaza èn fin uss radund 8'600 persunas mortas tras attatgas israelianas. Sulettamain durant l'attatga sin in cumandant da la Hamas a Dschabalia èn circa 50 persunas mortas.
 • Ils Stadis Unids da l'America ed ulteriurs stadis pretendan ina pausa da cumbat. Er l'Ovra d'agid da l'ONU per Palestinais e Palestinaisas UNRWA pretenda quai. Sco reacziun diplomatica sin la guerra retira la Jordania, in pajais vischinant, ses ambassadur. La guerra saja ina catastrofa umanitara «maiudida».

Prim da november

 • L'emprima giada è il cunfin tranter l'Egipta e la Strivla da Gaza a Rafah avert. Persunas blessadas e persunas cun naziunalitad dubla possian extrar la Strivla. Tenor la Mesaglina Cotschna egipziana sajan 40 ambulanzas egipzianas prontas d'entrar la Strivla da Gaza. 450 persunas cun naziunalitad dubla e 90 persunas blessadas duain pudair bandunar la Strivla, tenor in reporter da l'AFP. Tenor il departament per affars da l'exteriur federal datti er persunas cun naziunalitad dubla svizra-palestinaisa en la Strivla da Gaza.
 • Pervia d'ina bumbardament israelian sin il champ da fugitivas e fugitivs Dschabalia èn tozzels da persunas mortas, ha la Hamas ed il militar israelian confermà. La mira dal militar israelian saja stà in cumandant da la Hamas. La Hamas pretenda che l'attatga ha mazzà bleras civilistas e civilists. L'armada israeliana tschantscha da 50 persunas, in medi da l'ospital Kamal-Awdan da 35. L'armada israeliana n'ha betg dementì ch'er civilistas e civilists sajan unfrendas. Passa 200 persunas sajan vegnidas blessadas, di il medi da l'ospital Kamal-Awdan.
Dschabilia
Legenda: Barras cuvridas giaschan avant in ospital suenter l'attatga a Dschabalia ils 31 d'october. Keystone
 • Tenor indicaziuns dal gestiunari da rait Paltel na datti nagina communicaziun e nagin internet pli en la Strivla da Gaza. Paltel è il pli grond gestiunari en la regiun. L'access d'internet saja vegnì bloccà.
 • Il mardi èn 59 camiuns arrivads en la Strivla da Gaza. Quatter da quels èn stads da la Crusch Cotschna Internaziunala, tschels da la Mesaglina Cotschna egipziana, scriva la Mesaglina cotschna palestinaisa. Els han purtà mangiativas, aua e rauba medicinala. Dapi ils set d'october han circa 200 camiuns cun agid pudì entrar la Strivla da Gaza. Il basegn dals 2,3 milliuns en la Strivla fiss dentant circa 100 camiuns cun rauba mintga di.
 • L'armada israeliana ha attatgà e bumbardà dapi il cumenzament da la guerra 11'000 miras en la Strivla da Gaza. Entant ha ella er mardi notg attatgà a terra «miras da terror». Sin vart israeliana hai dà 9 morts schuldads, scriva l'armada israeliana plinavant.

RTR novitads 06:00

Artitgels legids il pli savens