Siglir tar il cuntegn

Header

cuntegn

Elecziuns Jon Domenic Parolini è il nov cusseglier guvernativ

Jon Domenic Parolini (PBD) è il nov cusseglier guvernativ grischun.

Cun 25'309 vuschs è il burgais-democrat vegnì elegì en la regenza. Per Heinz Brand (PPS) n'hai, sco gia il 2010, era quella giada betg tanschì per in sez en la regenza. El ha cuntanschì 20'619 vuschs e cunquai 1'956 vuschs pli pauc ch'il cusseglier guvernativ Martin Jäger (PS), ch'ha survegnì en tut 22'575 vuschs.

Grafica cun ils candidats che n'èn betg vegnì elegids en la regenza.
Legenda: A Heinz Brand (PPS) han stgars 2000 vuschs mancà. RTR

Il meglier resultat da las elecziuns ha fatg la cussegliera guvernativa, Barbara Janom Steiner (PBD) cun 32'666 vuschs, avant Mario Cavigelli (PCD) cun 32'057 vuschs e Christian Rathgeb (PLD) cun 27'009 vuschs.
Nagina schanza per in sez en la regenza grischuna ha gì il verdliberal Jürg Kappeler, il terz dals candidats novs. El ha cuntanschì 9'218 vuschs. La participaziun a las elecziuns è tar 43%. (RTR/gr.ch/gc)

Tgi ha elegì tgi..?

Reacziuns dals candidats ed elegids

«La paja per mias prestaziuns»

Purtret da Barbara Janom Steiner (PBD).
Legenda: Barbara Janom Steiner (PBD) ha fatg 32'666 vuschs. PBD

Cussegliera guvernativa Barbara Janom Steiner (PBD) è tant cuntenta che Jon Domenic Parolini è vegnì elegì en la regenza grischuna, sco er da ses fitg bun resultat. «Quai è, crai jau, er la paja per 6 onns prestaziuns en la regenza», ha Barbara Janom Steiner ditg ad RTR. Ella n’avess betg pensà che Jon Domenic Parolini fetschia in uschè bun resultat. «Il resultat ch’el ha fatg quai è natiralmain grondius.» Sco team hajan ins bain gì pli simpel, dentant haja Parolini bain er fatg in fitg bun cumbat electoral e meritia quest bun resultat.

«Tut era pussibel»

Purtret da Mario Cavigelli (PCD).
Legenda: Mario Cavigelli (PCD) ha fatg 32'057 vuschs. PCD

«Il pli impurtant è che nus restain vinavant in bun team», di cusseglier guvernativ, Mario Cavigelli (PCD), ch’è vegnì reelegì cun il segund meglier resultat. «Jau sun er mirveglius tge rolla che Jon Domenic Parolini gioga en quest team.» Ch’i tanschia per el da vegnir reelegì, ha el bain pensà, dentant i saja sia emprima reelecziun e la fin finala saja tut pussibel tar elecziuns. Gronda peda da far festa n’ha Cavigelli dentant betg: gia glindesdi baud parta el en sia funcziun sco president da la conferenza dals chantuns da muntogna en direcziun Uri.

«Grond crap è dà giu da cor»

Purtret da Christian Rathgeb (PLD).
Legenda: Christian Rathgeb (PLD) ha fatg 27'009 vuschs. PLD

A Christian Rathgeb (PLD) è in grond crap dà giu da cor ch’el è vegnì reelegì, sco quai ch’el di ad RTR. «Jau sun schi cuntent ch’jau poss cuntinuar cun mia lavur», di il cusseglier guvernativ. «E jau ma legrel dad uschè bler sustegn da la populaziun: era per temas betg uschè populars ch’jau hai da decider en mes departament, sco per exempel en il sectur da sanadad, segirtad ed affars d’asil.» Che Barbara Janom Steiner (PBD) e Mario Cavigelli (PCD) hajan fatg dapli vuschs ch’el, haja era da far ch’els sajan gia pli ditg en la regenza.

«N'hai betg spetgà in uschè cler resultat»

Purtret da Jon Domenic Parolini (PBD).
Legenda: Jon Domenic Parolini (PBD) ha fatg 25'309 vuschs. PBD

Ch’el vegnia elegì uschè cler en la regenza grischuna, n’ha Jon Domenic Parolini betg pensà, sco quai ch’el ha tradì ad RTR. «Igl era l’ultim temp adina sentiments intscherts: ina giada pli positivs, ina giada main positivs», di el tut cuntent e satisfatg dal bun resultat. Ch’el haja fatg prest uschè bleras vuschs a Claustra sco Heinz Brand, pudess tenor Parolini era avair da far cun sias experientschas sco president d’ina vischnanca turistica.

«In socialdemocrat n’ha betg simpel»

Purtret da Martin Jäger (PS).
Legenda: Martin Jäger (PS) ha fatg 22'575 vuschs. RTR

«Jau er gia avant 4 onns l’ultim, ussa sun jau puspè il 5avel», di cusseglier guvernativ, Martin Jäger (PS) che n’è betg surprais da ses resultat. Sco quai ch’i paria hajan ils socialdemocrats grev en il Grischun da vegnir elegids en la regenza. «Gia mes antecessur è vegnì 5avel tar sia elecziun, e quai sco president da regenza.» El saja cuntent che la regenza grischuna sa cumponia vinavant da 4 commembers burgais ed in socialdemocrat. «Ch’il pievel ha procurà ussa per ina regenza equilibrada, quai è per mai ina gronda satisfacziun», di Martin Jäger.

«Jau na candidesch betg pli»

Purtret da Heinz Brand (PPS).
Legenda: Heinz Brand (PPS) ha fatg 20'619 vuschs. PPS

«Jau na sun betg propi trumpà dals resultats», di Heinz Brand ad RTR suenter las elecziuns per la regenza. El haja pudì sa decider tranter la sfegliada cun crema ed il morin ed ussa stoppia el prender la sfegliada cun crema quai che na saja betg uschè schlet. «Sch’ins guarda oz il resultat pon ins forsa schont avair il sentiment ch’il pievel grischun è sceptic envers la PPS, sche quai è giustifitgà na poss jau dentant betg giuditgar.» En quatter onns na vegnia el segiramain betg pli a candidar per la regenza grischuna.

«I fiss curius sche jau fiss trumpà»

Purtret da Jürg Kappeler (PVL).
Legenda: Jürg Kappeler (PVL) ha fatg 9'218 vuschs. PVL

Jürg Kappeler (PVL) n‘è betg trumpà ch‘el ha fatg il mender resultat da tut ils 7 candidats. «I fiss era curius, sche jau fiss trumpà suenter tut las prognosas», ha Kappeler ditg. «Mia finamira era suenter las prognosas d’almain cuntanscher 8’000 vuschs e quella hai jau ademplì.» Ad el saja quai stà pli impurtant da mussar als Grischuns ed a las Grischunas lur cuntegns. La Partida verd-liberala haja fatg quai en ses cumbat electoral – quai sco unica partida, manegia il president da la PVL, Jürg Kappeler.

Rapports, analisas, commentaris

Artitgels legids il pli savens