Siglir tar il cuntegn

Header

video
Affera da cartels tar la branscha da construcziun vegn pli e pli brisanta
Or da Telesguard dals 25.04.2018.
laschar ir. Durada: 4 minutas 3 Secundas.
cuntegn

Elecziuns 18 Parolini e Felix sa dostan cunter renfatschas

Ina seria da trais artitgels en il magazin online «Republik» leventa nova pulvra en il cas supponì da cartel d'interpresas da construcziun en Engiadina. En la part III vai per las renfatschas envers ils politichers.

Curt e concis

 • Il whistleblower Adam Quadroni haja infurmà il 2009 Jon Domenic Parolini, il president communal da Scuol da lezzas uras.
 • Parolini haja bain tractà il tema da las cunvegnas da pretsch en suprastanza. Pli grondas consequenzas u ulteriurs pass n'ha el dentant betg fatg.
 • Andreas Felix, che lavura dapi 25 onns tar la Societad grischuna dals impressaris constructurs, haja gì enconuschientscha dal cas da cartel.
 • Felix haja sustegnì activ las cunvegnas da pretschs.
 • Il 2009 ha il whistleblower infurmà l'emprima giada il chantun. Tar in discurs ha Quadroni preschentà divers documents che mussian si las cunvegnas da pretsch. Quest discurs n'ha dentant gì naginas consequenzas.

Las renfatschas envers Parolini

Quadroni preschenta ses documents l'onn 2009 er al president communal da Scuol. Lura era Jon Domenic Parolini en quest uffizi. Ad el vegn renfatschà il suandant:

 • Tenor Quadroni aveva Parolini gia vis avant glistas da las cunvegnas davart ils pretschs, uschiglio avess el reagì auter, cura ch'el è vegnì confruntà cun ils documents.
 • Parolini na levia betg prender encunter ils documents.
 • Envers Quadroni haja Parolini ditg «Ti sas tgi ch'è en il cussegl communal. E Ti sas a tgi ch'jau stuess mussar quests documents, e Ti sas era tge consequenzas che quai pudess avair.»

  Parolini n'haja numnà nagins nums, però èsi per «Republik» evident ch'el manegia l'impressari Markus Wetzel, lez num saja era sin las glistas da cunvegnas da pretschs. Plinavant avess Parolini stuì mussar ils documents a Marco Müller, il figl dal manader da calculaziun da las sedutas da submissiun.

Parolini prenda posiziun

video
Parolini piglia posiziun
Or da RTR dals 25.04.2018.
laschar ir. Durada: 2 minutas 32 Secundas.

Tenor Parolini haja bain dà il discurs tranter el e Quadroni. Dentant saja tut stà auter.

 • El haja tractà las infurmaziuns en suprastanza communala. El haja er punctuà che cunvegnas da pretsch na giajan betg.
 • Il pass vinavant tar il chantun n'haja el betg fatg, cunquai che l'infurmant Quadroni haja gia fatg avant quel pass.
 • Cumprovas cleras hajan mancà: El n'haja betg gì enconuschientscha da cas actuals. Whistleblower Quadroni n'haja betg preschentà ad el infurmaziuns davart cas actuals, pia dal 2009.
 • En sia funcziun sco president communal haja el pretendì documents dal impressari Conrad. Quels documents na sajan dentant mai arrivads tar el. Uschia saja la responsabladad ida tar Conrad, di Parolini envers RTR.
 • La vischnanca da Scuol n'haja gì nagins indizis davart cunvegnas da pretschs per lur acquisiziuns.
 • El saja persvas d'avair fatg sia obligaziun sco president communal da Scuol da lezzas uras, di el envers RTR. El conceda dentant, ch'el reagiss oz probablamain auter. Oz ch'ins saja pli sensibilisà, insistiss el pli fitg sin ils documents pretendids da la firma da construcziun Conrad.

audio
Saira: Jon Domenic Parolini reagescha sin accusaziuns da «Republik»
ord Actualitad dals 25.04.2018.
laschar ir. Durada: 2 minutas 35 Secundas.

L'uffizi da construcziun bassa era gia infurmà

Avant aveva Quadroni gia infurmà l'uffizi da construcziun bassa, quai il 2009. El ha surdà ils documents e declerà il cas. Success n'ha el però betg gì. Emnas pli tard ha el retschavì resposta: Ils cas preschentads sajan memia vegls. Suenter trais onns na possia l'uffizi betg pli far insatge. Quadroni respunda ch'el na fetschia dapi trais onns betg pli part dal cartel, perquai n'haja el nagins indizis per cas pli novs.

Stefan Engler, ch'era lura parsura dal departament da construcziun sa regorda che Quadroni saja vegnì cun ils documents a Cuira. El n'haja però mai vis insatge en scrit. El haja adina fidà a ses schef-funcziunaris e che lezs infurmeschian el, sch'el stoppia agir a basa politica.

Mario Cavigelli, ch'è dapi il 2010 en l'uffizi da construcziun, saja pir vegnì infurmà durant las enquistas da la Weko che Quadroni saja stà a Cuira cun documents che mussian si il cartel supponì.

Las renfatschas ad Andreas Felix

En il center da las enquistas è la Societad grischuna dals impressaris constructurs. Ad els vegn renfatschà d'esser sa cunvegnids davart ils pretschs da las lavurs da construcziun.

Andreas Felix, candidat per la regenza grischuna, lavura gia dapi l'onn 1991 tar questa societad. Dapi il 2001 è el substitut dal manader. Dapi il 2008 schizunt sez manader da fatschenta. El refusa d'avair gì enconuschientscha dal cas da cartel. Tenor il vicedirectur da la WEKO, Frank Stüssi, saja quai strusch da crair che la testa da la Societad grischuna dals impressaris constructurs na saveva nagut da las cunvegnas davart ils pretschs.

Il whistleblower Adam Quadroni manegia però da pudair mussar si che Felix aveva enconuschientscha. Quai era, sch'i na dat nagut en scrit che po cumprovar quai.

 • Andreas Felix saja stà preschent a trais sedutas da concurrents a la submissiun. Quadroni haja vis el là.
 • Tar quellas sedutas sajan vegnids fixas ils pretschs da las lavurs ch'il chantun surdat a constructurs. Ils maisters constructurs hajan pia decidì quants custs supplementars ch'els pon prender davent al chantun.
 • Ad ina sesida haja Felix admonì ils maisters constructurs da betg sa mussar ensemen en la publicitad, da betg parcar ils autos sin il medem parcadi e da betg ir suenter la seduta en la medema ustaria. Uschia sa regorda Quadroni ch'è stà sez preschent a la seduta.
 • «Nus stuain star tar il nivel dals pretschs [usitads], uschiglio vegnin nus scuverts.» Quai haja Felix ditg tar ina seduta, uschia citescha Quadroni Andreas Felix.

Andreas Felix sclerescha vias giuridicas

audio
Saira: Andreas Felix reagescha sin accusaziuns da «Republik»
ord Actualitad dals 25.04.2018.
laschar ir. Durada: 2 minutas 30 Secundas.

 • Andreas Felix dementescha categoricamain ch'el haja fatg part a sesidas da cartel per far giu pretschs.
 • La moda co che l'artitgel da la gasetta online «Republik» descrivia el haja sulettamain la funcziun da discreditar el uschè fitg sco pussibel.
 • Nus avain incumbensà in advocat d'examinar tge pussaivladads per pass giuridics che nus avain e vegnin a decider ils proxims dis tge pass che nus prendain.
 • Felix sa referescha er sin la decisiun definitiva da la cumissiun da concurrenza federala che saja sin rucca. Quella vegnia a mussar ch'i saja da renfatschar nagut ad el.

RR novitads 12:00

Artitgels legids il pli savens