Siglir tar il cuntegn

Header

cuntegn

Elecziuns 18 Showdown avant las elecziuns

Ils candidats per la regenza han mussà questa giada in zic dapli dents che tar l'emprima discussiun da podium a Riom. Tut en tut èsi dentant er questa giada stà plitost ruassaivel.

En l'emprima part dal podium han ils dus moderaturs Andri Franziscus e Marc Melcher tschentà als candidats dumondas davart ils embrugls enturn ils cartels en la branscha da construcziun en l'Engiadina. Jon Domenic Parolini sa senta pertutgà dal cartel. El saja sco president da vischnanca da quai temp stà pertutgà sco unfrenda e betg sco delinquent. Tschertas medias hajan mess nà quai auter.

Mai han ins mess nà en ina faussa glisch. Sco president da vischnanca da quai temp, sun jau unfrenda e betg delinquent.
Autur: Jon Domenic Parolini Cusseglier guvernativ vertent

Christian Rathgeb giustifitgescha che la procura publica dal chantun ha dumandà ina procura ordaifer il chantun da manar tras las investigaziuns tar il cas da cartel ed enturn il whistleblower Adam Quadroni. Uschia possian ins examinar il cas a moda independenta. Era Walter Schlegel beneventa questa decisiun. Las examinaziuns internas da la polizia sajan entant serradas giu. Quellas mettian ils rapports dad Adam Quadroni en in'autra glisch.

Las examinaziuns internas davart il cas Quadroni èn serradas giu. Jau n'hai nagin motiv da betg crair a mes collavuraturs.
Autur: Walter Schlegel Schef da la polizia chantunala

Linard Bardill ha entant crititgà la qualitad da las retschertgas da las medias che vegnian fatgas ozendi. L'artitgel da la Republik saja retschertgà fitg bain. Tschellas medias sajan be siglidas sin il char che la gasetta Republik ha mess en moviment.

Jau sun per il vegl. Jau sun per la verdad e per gistadad.
Autur: Linard Bardill Chantautur

Rathgeb na vul betg ir en il cussegl naziunal

Andri Franziskus ha plinavant dumandà Christian Rathgeb sch'el vegnia a candidar en in onn lura per il cussegl naziunal. I dettia vuschs che sajan da l'avis ch'i saja be cun el pussibel da puspè gudagnar enavos il sez da Magdalena Martullo Blocher. Rathgeb n'ha dentant nagin interess.

Sch'jau vuless en il cussegl naziunal, n'avess jau betg candidà per la regenza.
Autur: Christian Rathgeb Cusseglier guvernativ vertent

Las mattas han surpiglià il timun en la segunda part

La segunda part dal podium han lura las giuvnas dal parlament da mattas surpiglià il timun. Ellas han tschentà als candidats dumondas davart mobing e vegnir prendì serius sco giuvenil. Ina petiziun pervi dal mobing era vegnida approvada durant il parlament da mattas.

Ils politichers èn d'accord ch'il tema è da pigliar serius. Cavigelli è da l'avis ch'il mobing tranter giuvenils è pli crudaivel che quel tranter creschids, ma era tranter creschids datti quel. Bardill ha discurrì da la causa Kunz e quant impurtant ch'i saja da discurrer in cun l'auter sin il medem stgalim. Schlegel ha declerà quant serius che la polizia piglia il tema cun programs ed infuramziuns ch'els porschan. Plinavant ha el suttastritgà quant dal mobing che capita ozendi en la rait. Parolini è da l'avis ch'era ils scolasts e las scolastas ston vegnir sensibilisads pli ferm.

Promoziun da giuvenils

Las giuvnas na sa sentan n'er betg adina prendidas seriusas. Dal parlament da mattas è numnadamain be ina moziun vegnida approvada. Quai na motiveschia dentant betg da cuntinuar cun la politica, sche be uschè pauc vegn era realisà. Christian Rathgeb ha appellà a las giuvnas da tegnair la dira e star vidlonder. Da far enavant politica e cumbatter per quai ch'è impurtant per ins.

Peter Peyer ha era fatg curaschi a las mattas da propi ponderar tge ch'ins vul far ed era preschentar las ideas a la vischnanca, gist tar l'exempel da stanzas per giuvenils. Marcus Caduff chatta che las vischnancas sajan responsablas per metter a disposiziun als giuvenils stanzas e lieus. Dentant sustegna el era fermamain ch'i vegn era purschì als giuvenils la pussaivladad da far per exempel musica.

Digitalisaziun – il futur

En la discussiun davart la digitalisaziun n'èsi betg be ì per la dumonda sch'i dovra raits spertas u betg mabain era sch'i dovra ina centralisaziun u betg. Parolini ha declerà ch'i na dovria betg en l'entir chantun ina rait svelta. En las regiuns stoppian ins guardar nua ch'il basegn saja qua e là investir quests daners, ma perquai ch'i saja uschè char na saja betg necessari da far quai dapertut. Marcus Caduff è d'in auter avis. El na vesa betg en ch'ina persuna da Pigniu n'ha betg il medem dretg sco in da Cuira.

Nus na stuain betg ans focussar sin be ina chaussa. Ins po sa concentrar en differents lieus sin differents focus.
Autur: Mario Cavigelli Cuseglier guvernativ vertent

Bardill na vesa betg la schliaziun en cabels pli ferms. El crai che las circumstanzas da basa stoppian vegnir meglieradas, per exempel per Start Up's, per che la glieud haja la schanza da bajegiar si qua in'existenza. Peter Peyer sustegna el qua. I dovria era dapli canortas en las regiun per che famiglias hajan la pussaivladad da lavurar ed era mantegnair la famiglia en la regiun.

Turissem – Co vinavant?

Parolini chatta ch'i saja necessaria dad avrir dapli martgads per il Grischun. Uschia per exempel era l'Asia dasper la Germania e l'Italia. Bardill di ch'i saja da reagir sin quai ch'il sport d'enviern perda l'attractivitad e vegn pli pitschen. Marcus Caduff è da l'avis ch'ins stoppia lavurar pli stretg ensemen. I saja anc adina in problem che nagin possia quir in a l'auter insatge. Quai stoppia sa midar. Peyer è da l'avis ch'ils turistichers hajan da vegnir qua cun ideas. Quai na saja betg incumbensa da la regenza. Lezza stoppia sustegnair ideas cun potenzial, ma betg sviluppar ideas.

Nus na pudain betg cumbatter in l'auter. Nus stuain lavurar pli fitg ensemen.
Autur: Marcus Caduff Candidat per la regenza

Schlegel è da l'avis ch'i haja da far bler cun l'aura e cun la munaida. Il sa cuntegnair dals turists saja sa midà. Il chantun stoppia pia midar las cundiziuns da rama. Rathgeb vesa il medem sco Peyer. Las ideas stoppian vegnir da la glieud, il chantun stoppia sustegnair. El ha era sustegnì l'avis da Caduff.

Nus na duvrain betg dapli cudeschs alvs. Nus duvrain dapli creaders che fan.
Autur: Peter Peyer Candidat per la regenza grischuna.

Stads da la partida al podium da discussiun:

  • Linard Bardill (independent)
  • Marcus Caduff (PCD)
  • Mario Cavigelli (PCD)
  • Jon Domenic Parolini (PBD)
  • Peter Peyer (PS)
  • Christian Rathgeb (PLD)
  • Walter Schlegel (PPS)

Elecziuns grischunas 2018

Avrir la box Serrar la box

RR actualitad 17.00

Artitgels legids il pli savens