In agen iert per mintgin – zerclar e bagnar surpiglia Cilgia

Verdura, fritgs, puma, flurs e spezias bunas – tut quai pon ins semnar en l'iert a Crusch en Engiadina Bassa. La tgira surpiglia «la Cruschada».

Laschar ir video «In iert «all inclusive» en l’Engiadina Bassa»

In iert «all inclusive» en l’Engiadina Bassa

2:16 min, Actualitad video dals 1.7.2016

Cilgia Rauch è pura ed ortulana da professiun. Far be da pura n’è betg vegnì en dumonda per ella. La passiun per cultivar in iert è gronda.

600 m2 stattan a disposiziun per fittar

Bunamain 20 pitschens ierts èn preparads, tuts bain inscrits cun il num dal fittadin. Mintgin che ha in pitschen iert dastga finalmain passar a Crusch per la racolta empustada.

Mintga mais ina fotografia da l'iert

Per ch'ils clients vegnian infurmads davart lur agen iertin trametta Cilgia Rauch mintga mais ina fotografia. Cur che la verdura è pronta per racoltar survegn il client in telefon.