Siglir tar il cuntegn

Header

video
Daniel Koch: «I sto gartegiar»
Or da News-Clip dals 17.03.2020.
laschar ir. Durada: 40 Secundas.
cuntegn

Dumondas da divers champs Expertas ed experts han respundì dumondas enturn il coronavirus

La situaziun actuala en Svizra

 • Daniel Koch fa cler ch'igl è uss impurtant da sa tegnair vid las mesiras d'igiena ed il tegnair distanza, per proteger tants sco pussaivel. Fermar dal tut na possian ins betg pli l'unda, ma ins vegnia da franar l'unda d'infecziuns, uschia ch'il sistem da sanadad na vegnia betg surdumandà.
 • 2'650 persunas èn entant s'infectadas cun il virus, 19 persunas èn mortas. Il dumber vegnia anc a crescher ils proxims dis. Las mesiras mussian pir effect en las proximas emnas.

Economia

 • Lavur curta saja il mument in fitg bun med per dumagnar la situaziun finanziala per fatschentas. Uss vegn examinà sche quai duess er esser pussaivel per persunas che han contracts temporars.
 • A las interpresas pitschnas e mesaunas stettia a disposiziun la pussaivladad da sa gidar cun garanzias. Qua sustegna la Confederaziun quellas interpresas. Novs instruments ston anc vegnir examinads ed er construids. Quai ha declerà Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch dal Seco.

video
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch: «Lavur curta è ina buna mesira»
Or da News-Clip dals 17.03.2020.
laschar ir. Durada: 10 Secundas.

Ils cunfins cun la Svizra

 • Dapi mesanotg vegnan fatgas controllas a tut ils cunfins cun la Svizra. Radund 130 cunfins èn serrads dal tut ed i vegn examinà sch'i duai dar ulteriurs cunfins serrads.
 • A Passa 2'000 persunas han ins fin uss scumandà d'entrar en Svizra.
 • Entras la serrada dals cunfins poi dar colonnas, dentant fetschian ins tut per minimar questas consequenzas. Perquai supplitgescha Christian Bock da s'adattar a la situaziun.
 • L'import ed export da rauba giaja vinavant sco fin qua. I saja dentant ì enavos, dentant na saja la situaziun anc betg urgenta.

video
Christian Bock: «Nus suplitgain viagiaturs da s'adattar»
Or da News-Clip dals 17.03.2020.
laschar ir. Durada: 23 Secundas.

Svizzers en l'exteriur

 • Tuttas e tuts che sa chattan en l'exteriur vegnan supplitgads da turnar a chasa. Uschiglio ristgian ins, ch'ins restia pendì en in pajais ester. L'EDA fa tut per che las persunas possian turnar a chasa, garantir possian els dentant nagut. Per ils custs èn ils viagiaders sezs responsabels. Quai ha declerà Hans-Peter Lenz da l'EDA.
 • Ils partenaris sajan impundids stretgamain en il process d'examinar las mesiras, ma i na saja betg uschè simpel da chattar schliaziuns per cas ch'i n'haja anc mai dà. Perquai dovria temp.

video
Hans-Peter Lenz: «Viagiaturs svizzers duessan uss turnar»
Or da News-Clip dals 17.03.2020.
laschar ir. Durada: 17 Secundas.

Las respostas sin dumondas:

audio
Quants test pon ins anc far e tar tgi fan quels senn?
ord Actualitad dals 16.03.2020.
laschar ir. Durada: 6 minutas 22 Secundas.

Daniel Koch

 • Las cifras da las novas infecziuns creschian il mument uschè svelt, ch'i na saja betg pussaivel da metter a disposiziun permanent ina glista cun las cifras actualas. I giaja simplamain memia spert. En intgins dis, di Koch duai lura dar ina survista pli exacta da las cifras d'infectads.
 • Ils uffants n'èn betg quels che chatschan l'infecziun. I dettia fitg paucs uffants che s'infecteschian cun il virus. La populaziun creschida è quella che dat vinavant il virus in a l'auter. Perquai na duain geniturs betg star en stretg contact cun auters geniturs. Là saja da tegnair distanza. Ma ch'ils uffants tranter dettian vinavant il virus, quel ristg saja pitschen.
 • Il sa cuntegnair da las persunas fetschia or quantas infecziuns ch'i dettia. Betg tge parcs e plazzas da gieu che vegnian serradas. Cun il shutdown vegn l'unda d'infecziuns influenzada entras quai, che la populaziun mida sias ponderaziuns e va enturn pli sapientiv cun la situaziun.
 • Il mument vegnan surtut testadas persunas che mussan sintoms e nua ch'i giaja per decider sch'ina persuna stoppia vegnir ospitalisada. I na vegnia betg testà pli pauc, i dettia simplamain fitg blers tests negativs. Sch'ins haja sintoms lura na tutgan ins betg en la publicitad, quai fa Koch anc ina giada fitg cler.
 • A l'entschatta fetschia senn da testar a moda fitg largia, ma quest temp saja passà en Svizra. Uss na giaja quai betg pli da testar tuts ed isolar tants sco pussaivel. Quels che hajan paucs sintoms duain star a chasa e s'isolar. Be sch'ils sintoms vegnian pli severs fetschia uss anc senn da testar.
 • Cun radund 2'500 tests sajan ins il mument al cunfin. Ma quest dumber da tests na possian ins betg limitar. En avegnir vegnia forsa a dar dapli.
 • Il traffic public na possia betg vegnir stritgà cumplet. Ma en ils trens possian ins il mument tegnair en senza problem la distanza necessaria. Perquai saja ina reducziun en urden ma betg da stritgar quella purschida cumplet.
 • Nus sajan en ina situaziun urgenta. Pli paucas persunas periclitadas fermamain che s'infecteschan e meglier ch'igl è e pli bain ch'il sistem da sanadad vegn da purtar l'entira situaziun. Tut en tut dettia radund 1'000 fin 1'200 plazzas per pazients intensivs. Ma anc bler pli impurtant saja il dumber dal persunal e betg quel da las plazzas da letgs intensivs. Quest persunal vegnia insacuras als cunfins. Quai stoppian ins evitar cun sa tegnair vid las directivas da la Confederaziun.
 • Sche stizuns stoppian reducir il dumber da persunas che possian entrar il medem mument, stoppia anc vegnir examinà. Tenor la lescha vala che las interpresas ston guardar sezzas che betg memia blers entran.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

 • Il Seco n'haja il mument nagin instrument per examinar, tgi che duai profitar dals daners dal pachet d'agid dal Cussegl federal. Ma quai saja tut en lavur e stoppia vegnir examinà. Tut tenor dovria er midads da lescha. Ma quellas pon vegnir regladas cun la clausula d'urgenza. Il Seco ed il Cussegl federal sajan vidlonder d'examinar tuttas pussaivladads.
 • La meglra schliaziun per garantir la liquiditad saja la lavur curta. Per ils auters dettia ina schliaziun che duai vegnir discussiunada venderdi en il Cussegl federal.

Raynald Droz

 • Cun la mobilisaziun per SMS haja l'armada fatg bunas experientschas. Radund 70%-80% hajan reagì fitg svelt sin il clom. La saira vesian ins lura quants ch'entrian propi en servetsch.
 • Per evitar ch'ils militarists s'infecteschian, hajan ins prendì mesiras. Sch'insatgi mussia sintoms vegnia el en quarantina ed isolà.
 • 1'600 schuldads stettian tut en tut a disposiziun per la sanitad.
 • Apparats da respiraziun na sa l'armada actualmain anc betg, quants ch'els hajan. Els sajan vid evaluar las cifras. Ma l'armada haja segir memia paucs. Perquai vegnian quels repartids a moda fitg ponderada.
 • 50 schuldads sajan isolads, 5 sajan testads positiv e radund 90 sajan en quarantina.
 • En cas ch'i duvrass agid militar als cunfins, ha l'armada radund 1'000 schuldads ch'èn pronts.
 • 8 chantuns han dumandà per agid dal militar: Tessin, Basilea-Citad, Grischun, Neuschatel, Turgovia, Vad, Vallais e Berna.

Preschents a la conferenza da pressa èn:

 • Daniel Koch, manader partiziun malsognas transmissiblas (BAG)
 • Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, secretaria da stadi Seco/WBF
 • Christian Bock, directur da l'Administraziun federala da duana, EFD
 • Raynald Droz, brigadier, schef da stab commando operaziuns
 • Hans-Peter Lenz, manader center da management da crisa EDA

RTR novitads 15:00

Artitgels legids il pli savens