Arschiglia è in material sensual

La passiun è anc adina medem gronda sco tar l'emprim di: per la vaschlera Verena Jordan-Culatti da Guarda è la lavur cun arschiglia spievel da l'olma, process creativ ed artistic e surtut dapi bunamain 30 onns l'interess d'experimentar e da scuvrir tecnicas novas. Quellas han nums exotics sco "Raku dolce" u "Shino". Verena Jordan-Culatti raquinta da sia rolla tranter artisana ed artista, da sia passiun per objects or dal mund da las bestgas, ma er da la crisa tar ils vaschlers e las vaschleras: I manca la generaziun giuvna e vaschella fatga a maun è massa chara ed out. Redacziun: Anna Serarda Campell

Per la vaschlera Verena Jordan-Culatti da Guarda è la lavur cun arschiglia spievel da l’olma. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Per la vaschlera Verena Jordan-Culatti da Guarda è la lavur cun arschiglia spievel da l’olma. RTR, A. S. Campell

Impressiuns: