Tut tenor

Renato Premoli (1935 – 1979) e Reto Canclini (1936 - 1986), dus tenors rumantschs da vaglia. Els han fatg furora da lur temp, da pli egl ester che qua tar nus. Tgi èn quests dus tenors dad opera? Tge han els fatg e cuntanschì en lur vita? Tgi sa regorda anc dad els e tge tuns e fotografias dad els existan anc? Èn els emblidads dal tut? Dal tut betg, ma per blers èn els nunenconuschents. Arnold Rauch è ì sin ils fastizs dals dus tenors rumantschs, da lur vita e lur fin dramatica.