Ateliers: tranter deposit da material e segund dachasa

L'atelier d'in artist, d'ina artista, vegn savens mistifitgà sco lieu da secretezzas, lieu da creativitad infinita, lieu da musa ed inspiraziun. Ma era sco dretg spievel da l'artist, da l'artista, sez. Nus vain dumandà suenter tar l'artista Notta Caflisch – ch'ha gist stabilì ses emprim atelier – e tar l'artist Jacques Guidon – che lavura dapi decennis en il medem atelier – tge relaziun ch'els han cun lur atelier. Tuts dus avran las portas da lur ateliers ad in public pli vast en il rom dad "open ateliers 2014", organisà da visarte.graubünden. Tge è visarte? Era quai vegnis a savair en il Magazin da cultura. Ed en la rubrica Litteratura as preschentain il nov disc cumpact or da la retscha TOP KIDS cun paraulas dals frars Grimm nua che las mattas giogan ina rolla impurtanta. Redacziun: Anna Serarda Campell

Galaria da Jacques Guidon. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Galaria da Jacques Guidon. RTR, A.S. Campell

Atelier da Notta Caflisch

Atelier da Jacques Guidon