Val Schons: Nova zona da mastergn regiunala

En la Val Schons duai dar ina zona da mastergn regiunala. Ier saira è la populaziun vegnida infurmada per l'emprima giada. La finamira è da segirar plazzas da lavur en la regiun e da forsa schizunt carmalar novas fatschentas en la Val Schons, di la sviluppadra regiunala da la RegioViamala, Carmelia Maissen.

En trais lieus èsi previs ina zona da mastergn: A "Zups" a Pignia Bogn, a "Runcs" en il sid dad Andeer ed a "Nislas" a Ziran. Tge fatschentas che duai sa chasar en quests lieus e sut tge cundiziuns, gliez vegn sclerì il proxim temp. La fin dal mais vegnan las ideas concretisadas en in lavuratori public e la primavaira duai dar ina votaziun consultativa en las vischnancas da la Val Schons. (fb/nc/rtr)