Patrizia Cadruvi: App per cuschinar

Emprender da cuschinar cun in cudesch rumantsch è pir pussaivel dapi in pèr emnas. Patricia Cadruvi, scolasta da cuschinar a Laax, ha scrit en ses temp liber in cudesch da cuschinar per ses scolars. Ella na vuleva betg pli duvrar ils meds tudestgs existents ed era promover il rumantsch en cuschina. Cunquai che la scola a Laax promova meds d'instrucziun electronics, ha ella gist fatg quai sin in iPad. Al cudesch da cuschinar electronic ha ella dà num "mintgin_cuschin".

Cuschinar cun iPad en scola a Laax. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Cuschinar cun iPad en scola a Laax. RTR, C. Albin