Co envernar l'accu da l'e-Bike?

Avant che metter il velo electric, l'uschenumnà e-Bike, en tschaler durant l'enviern, sa tschenta la dumonda: tge far cun l'accu? Tut tenor tge accu ch'in velo ha sto el vegnir tractà auter sur enviern. Co èsi d'envernar in accu pli modern da ionas da lithium? E co in accu pli vegl cun nichel-cadmium ubain cun idrid da nichel e metal? E tge sch'ins survegn tuttina gust amez l'enviern dad ir a far ina tura cun l'e-Bike?

L'accu da l'e-Bike. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: L'accu da l'e-Bike. Keystone