Stars da Hollywood en l'hotel Waldhaus a Segl

Els eran qua, quasi senza che insatgi avess badà. Ils stars da Hollywood enturn Kristen Stewart e Juliette Binoche han producì in film a Segl Maria.

Abità han els en l'hotel Waldhaus a Segl. L'anteriur directur da l'hotel, Felix Dietrich, ha procura per il bainstar da la squadra da film e per la segirtad da questa. Fans che han udì che lur idol è en Engiadina n'èn betg vegnids pli lunsch che tar l'entrada da l'hotel. Be ad in paparazzi saja quai gartegià da vegnir èn l'hotel, quai cun s'annunzià sco normal giast. Felix Dietrich ha dentant svelt savurà la pulvra. (rtr/vr)