Co far in bun fondue?

In bun fondue na gusta betg mo bain, el procura era per buna cumpagnia. Mintgin è abel da far in bun fondue. Ma i dat tuttina insaquantas chaussas ch'èn da resguardar sch'ins vul far in bun fondue. Pauli Wyss da Val declera sin tge ch'ins sto guardar per ch'il fondue gartegia.

Fondue da chaschiel cun vin alv Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Fondue da chaschiel cun vin alv Keystone