Schawuot

Oz è il di da festa da Schawuot. Quai è in di da festa dals gidieus. Ma tge muntada ha la festa da Schawuot insumma per ils gidieus? Dapli davart questa festa en noss chavazzin dal di.

Schawuot è in dals pli impurtants dis dals gidieus che vegn festivà 50 dis suenter Pasca. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Schawuot è in dals pli impurtants dis dals gidieus che vegn festivà 50 dis suenter Pasca. Dreamstime