Bigorexia

Bigorexia è ina malsogna e questa malsogna datti principalmain tar umens. Da Bigorexia discurr'ins era sch'ina persuna è da l'avis dad avair memia pauca musculatura, e trenescha ad in trenar, ma e tuttina mai cuntent cun ses musculs. Cura discurr'ins d'ina malsogna e davant da cura èsi simplamain in trend?

ers umens van ozendi regularmain en studios da fitness per trenar lur musculs. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: ers umens van ozendi regularmain en studios da fitness per trenar lur musculs. Dreamstime