Forum cun Iso Camartin: Il rir dals filosofs - Las scolas per daventar ventiraivel

Rir po mintgin! E quel che na sa betg rir, fa ina trista figura! Mo i dat bleras modas da rir. Tranter il rir perfid che po cuir al vischin il donn ed il surrir, che sa perdunar in entiert e qua tras midar il clima ostil en bainvulientscha, datti tschients da variantas. Nus essan il pli savens betg ils patruns da noss rir. Mintgatant vegn el sur da nus sco in orcan, e nus stuain talmain rir che ins sto quasi sa turpegiar. Mo tuttina: savair rir da cor, n'è quai betg ina da las pli autenticas funtaunas da nossa cuntentientscha?

Forum cun Iso Camartin: Il rir dals filosofs - Las scolas per daventar ventiraivel Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Forum cun Iso Camartin: Il rir dals filosofs - Las scolas per daventar ventiraivel RTR