Qual marschlos da velo è il pli segir?

In maschlos da spirala u tuttina in da quels da plegar, che na vesan betg ora uschè solids sco ch'els paran dad esser? Sep Hendry da Velos Casutt a Glion dat sias recumandaziuns. Ma el di era co ch'in maschlos è plazzà endretg, per ch'ils laders hajan la pli gronda bregia dad engular il velo.

Igl è imurtant da plazzar il marschlos endretg. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Igl è imurtant da plazzar il marschlos endretg. Dreamstime