Dal design al cudesch

Cura è in cudesch in "bel cudesch"? Mintg'onn vegnan elegids en ina concurrenza "Die schönsten Bücher der Schweiz". Ed ussa pon ins scuvrir quels era a Lavin. Ma pertge precis a Lavin en l'Engiadina? Valentin Hindermann è la culpa. El è in grond amatur da cudeschs, lavura sco graficher e sia missiun è da manar ils cudeschs tar la glieud. Ma co vegn insumma fatg in tal cudesch? Il Magazin da cultura ha discurrì cun il graficher rumantsch Ramun Spescha dal process dad in'idea fin tar il cudesch ch'ins po tegnair enta maun. En la rubrica "Litteratip dal mais" preschentain nus il cudesch "Mazzament digl avat" dad Ursicin G.G. Derungs, in'istorgia cun elements da crimi e d'istorgia d'amur nua che dunnas giogan ina rolla impurtanta. Redacziun: Anna Serarda Campell

En pliras exposiziuns pon ins scuvrir «Die schönsten Bücher der Schweiz» – uschia era a Lavin. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: En pliras exposiziuns pon ins scuvrir «Die schönsten Bücher der Schweiz» – uschia era a Lavin. Oliver Sutter, Copyright: Uffici federal da la cultura

Galaria da fotografias: Impressiuns dal cudesch "Amurs – Bearth & Deplazes" concept da Ramun Spescha