Topjob

Tge vul ti ina giada daventar cura che ti es gronds/gronda? Sas gia quai u ès ti anc vid encurir? Forsa as pudain nus gidar tai. Nus, quai è la Nora ed jau igl Ursin. Dus dis avain nus pudì ir cun in guid da muntogna per emprender d'enconuscher ses mastregn. Il film è stà da vesair en ils Cuntrasts dals 21 da schaner 2007.

Ursin e Nora Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Ursin e Nora TvR

Nora

Nora Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Nora TvR

Jau abit cun mes geniturs a Sumvitg ed hai ina sora pli giuvna. Mes hobis èn ballape e tennis, allura era sunar flauta traversa e clavazin. Jau hai gugent pizza e n'hai betg bugen pèsch e pulaster. Il pli bel cun il guid da muntogna è stà da raiver.

Ursin

Ursin Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Ursin TvR

Jau hai 12 onns, abit cun mes geniturs a Mustér ed hai ina sora pli veglia. Mes hobis èn ballape e dar playstation. Na betg gugent fatsch jau quint. Jau n'ai betg gugent liongias da sang. Fitg gugent hai jau bizochels e capuns. Il pli bel e stà da raiver cun Otti (guid da muntogna).

Otti Flepp

Otti Flepp Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Otti Flepp TvR

Jau abit cun mia dunna Emerita e mes dus figls Ricardo e Curdin e mia figlia Leina a Mustér. Dapi tschintg onns sun jau guid da muntogna. Jau hai elegì quai mistregn perquai ch'jau sun gugent ensemen cun glieud e perquai ch'jau sun gugent en la natira. Il pli aut culm nua che jau sun stà è il Illampu a Bolivia, el è 6368 meters sur mar.

Guid da muntogna

Guid da muntogna Otti Flepp Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Guid da muntogna Otti Flepp TvR

Il guid da muntogna è ina persuna che maina glieud en ils culms. El ha ina scolaziun speziala sco alpinist. La stad mussa el da raiver e maina turas da raiver e turas sur glatschers. L'enviern maina el turas da skis e mussa da raiver sin las cascadas da glatsch. Il guid da muntogna enconuscha ils privels en ils culms, el chapescha insatge da la situaziun da l'aura en ils culms e da las lavinas. El enconuscha era ils nums da las flurs alpinas e dals animals en ils culms. Ins engascha in guid da muntogna per far turas grevas e per sminuir il privel d'accidents en ils culms.

Anecdota

Anecdota Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Anecdota TvR

Nora ed Ursin èn sin viadi tar Otti, il guid da muntogna. Els vegnan sper ina prait crap vi ed emprovan da raiver da quella siador in per giadas. La terza giada succedi!! Ursin sa glischna or, croda da la plaunca giu direct en l'um da camera. Lez ha cletg, vegn da tegnair la camera e gist anc da filmar l'Ursin e la Nora che rian da tut cor.