Il pli tard il 2022 davent da la rait

La regenza dal chantun Berna vul prender ord funcziun l'ovra atomara da Mühleberg uschespert sco pussaivel, il pli tard il 2022. Quai è il punct central da sia cuntraproposta a l'iniziativa chantunala "Mühleberg davent da la rait". Sche l'ovra atomara vegniss tschentada giu immediat, sco pretendì da l'iniziativa, fiss quai in ristg finanzial enorm. Quai ha ditg la directura d'energia da Berna. Ella tema en quest cas pretensiuns d'indemnisaziuns da plirs milliuns francs. (sda/ec)

Tschentar giu l'ovra da Mühleberg immediat fiss tenor la directura d'energia bernaisa in ristg finanzial enorm. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Tschentar giu l'ovra da Mühleberg immediat fiss tenor la directura d'energia bernaisa in ristg finanzial enorm. mad